Lấy ý kiến đóng góp xây dựng Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi)

14/10/2021 - 20:13

BDK.VN - Ngày 14-10-2021, Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) chuyên trách Nguyễn Thị Yến Nhi chủ trì hội nghị lấy ý kiến đóng góp xây dựng Luật Kinh doanh bảo hiểm (KDBH) sửa đổi.

Đại biểu góp ý xây dựng Luật.

Đại biểu góp ý xây dựng Luật.

Tham dự, có đại diện lãnh đạo các cơ quan: Ban Pháp chế HĐND tỉnh, Sở Tư pháp, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Tòa án nhân dân tỉnh, Ngân hàng Thương mại cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam chi nhánh Bến Tre,  Công ty  Bảo Minh Bến Tre, Công ty Bảo Việt Bến Tre, Công ty Bảo việt nhân thọ Bến Tre.

Dự thảo Luật KDBH sửa đổi có 8 chương với 156 điều luật. Dự thảo luật sửa đổi đã thể chế hóa đường lối, chủ trương của Đảng về phát triển thị trường bảo hiểm; khuyến khích các doanh nghiệp bảo hiểm đầu tư trở lại nền kinh tế; nâng cao năng lực quản lý, giám sát của cơ quan quản lý nhà nước về bảo hiểm; thực hiện hiệu quả các cam kết hội nhập kinh tế quốc tế trong kĩnh vực bảo hiểm.

Đại biểu góp ý nhiều vấn đề liên quan đến giải thích từ ngữ (Điều 4 dự thảo Luật sửa đổi), các loại hình bảo hiểm, các hành vi bị nghiêm cấm, hợp đồng bảo hiểm, nội dung của hợp đồng bảo hiểm, quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp bảo hiểm (DNBH), quyền và nghĩa vụ của bên mua bảo hiểm (BMBH), chế tài trong trường hợp DNBH vi phạm nghĩa vụ cung cấp thông tin, quy định về thay đổi người thụ hưởng…

Đại biểu quan tâm, đề nghị Luật cần quy định rõ về giải thích hợp đồng bảo hiểm (cụ thể như Khoản 3 Điều 21 dự thảo Luật) để tránh gây thiệt thòi cho BMBH. Mặt khác, Luật cũng cần quy định rõ về hoa hồng cho đại lý bán bảo hiểm; vì trên thực tế hoa hồng của đại lý rất cao (lên đến 40% trên tổng giá trị hợp đồng), trong khi chất lượng phục vụ BMBH thì chưa cao. Đại biểu đề nghị Luật cần quy định rõ về mức hoa hồng tối đa của đại lý được hưởng (theo từng thời kỳ).

Cần bổ sung một chương riêng quy định về Hợp đồng bảo hiểm bảo lãnh để phù hợp với thị trường quốc tế. Vì trên thực tế hiện nay, bảo hiểm bảo lãnh là sản phẩm rất phổ biến ở các nước Châu Á như: Hàn Quốc, Singapore. Tuy nhiên, tại Việt Nam sản phẩm này thì vẫn còn mới mẻ, do khách hàng chỉ quen với hình thức bảo lãnh ngân hàng và do thiếu quy định pháp lý cho nghiệp vụ bảo hiểm này.

Phó trưởng Đoàn ĐBQH chuyên trách tỉnh Nguyễn Thị Yến Nhi ghi nhận và tiếp thu các ý kiến đóng góp của đại biểu. Trên cơ sở này sẽ tổng hợp ý kiến, trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Tin, ảnh: H. Đức

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN