Lực lượng vũ trang tỉnh làm tốt công tác tuyên truyền đặc biệt trong tình hình mới

28/08/2023 - 06:19

BDK - Công tác tuyên truyền đặc biệt (TTĐB) được xác định là một bộ phận trong công tác dân vận của Đảng, có ý nghĩa chiến lược đối với toàn bộ sự nghiệp cách mạng nước ta. Xác định công tác TTĐB là một bộ phận trong công tác vận động cách mạng của Đảng, một nội dung công tác đảng, công tác chính trị của lực lượng vũ trang (LLVT), tác động trực tiếp đến kết quả thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương. Những năm qua, Ðảng ủy - Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh đã thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để nâng cao chất lượng công tác TTĐB trong LLVT, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Trao kinh phí xây dựng nhà tình nghĩa cho hộ gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn xã Phong Nẫm (Giồng Trôm).

Trao kinh phí xây dựng nhà tình nghĩa cho hộ gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn xã Phong Nẫm (Giồng Trôm).

Một số kết quả tiêu biểu

Thực hiện Chỉ thị số 154-CT/ĐUQSTW của Thường vụ Đảng ủy Quân sự Trung ương “Về tiếp tục đổi mới, tăng cường công tác TTĐB trong thời kỳ mới”, thời gian qua, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tổ chức quán triệt, triển khai và thực hiện có hiệu quả nội dung, biện pháp tiến hành công tác TTĐB bằng nhiều hình thức phong phú và đa dạng như: lồng ghép trong phổ biến các chuyên đề giáo dục chính trị, các chương trình huấn luyện tại chức, ngày sinh hoạt chính trị văn hóa tinh thần, hành quân dã ngoại làm công tác dân vận, hội thi dân vận khéo, giao lưu kết nghĩa, hội diễn văn nghệ… từ đó đề cao ý thức, trách nhiệm của mỗi quân nhân trong thực hiện nhiệm vụ, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

15 năm qua, LLVT từ tỉnh đến cơ sở phối hợp với cấp ủy, chính quyền, Mặt trận, ban ngành, đoàn thể địa phương xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh, củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động 412 chi bộ quân sự; 841 hội đồng bảo vệ an ninh trật tự; 561 đội dân phòng; 1.472 tổ nhân dân tự quản. Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng cho 28.141 lượt cán bộ, đảng viên; 1.341 chức sắc, chức việc tôn giáo; 628 cán bộ doanh nghiệp và hơn 1.500 công nhân các khu công nghiệp, 100 ngàn học sinh, sinh viên. Phối hợp với địa phương tuyên truyền nhân dân chấp hành, thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương; tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia giữ gìn an ninh trật tự, phòng chống các tệ nạn xã hội được 932 cuộc, có 10.522 lượt người dự, tuyên truyền Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Dân quân tự vệ trên đài truyền thanh địa phương được 3.901 lượt với 8.726 tin.

Thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua

Trong phong trào thi đua “LLVT Bến Tre chung sức xây dựng nông thôn mới”, LLVT từ tỉnh đến cơ sở phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng, tích cực tham gia xây dựng nếp sống văn minh, cảnh quan môi trường được 591 cuộc, có 9.530 lượt người dự; giúp nhân dân bê-tông 5.890m đường giao thông, khắc phục sự cố sạt lở 1.500m đê bao, sửa chữa 141 nhà ở cho nhân dân bị xiêu vẹo; vận động nhiều hộ gia đình tự nguyện hiến đất, chặt cây, tháo dỡ tường rào bàn giao mặt bằng bê-tông mới 249,7km đường giao thông nông thôn; phát hoang, sửa chữa 201,9km đường liên ấp; nạo vét 260,9km kênh nội đồng; sửa chữa 350 phòng học, 124 cây cầu bê-tông với hơn 10.328 ngày công lao động; trồng 8.350 cây xanh trên các tuyến đường công cộng.

Trong hoạt động “Tết quân - dân” từ năm 2020 - 2023, đã phối hợp với địa phương vận động xây dựng 324 căn nhà tình nghĩa, nhà tình thương, nhà tình quân dân, nhà đại đoàn kết cho các hộ gia đình thuộc diện chính sách, hộ nghèo kinh phí trên 15,8 tỷ đồng; thăm, tặng 7.434 suất quà cho gia đình chính sách, hộ nghèo; tặng 90 suất học bổng cho học sinh nghèo trên địa bàn; khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp thuốc, tặng quà (đường, sữa...) cho 2.325 lượt gia đình chính sách, gia đình nghèo, cận nghèo; bê-tông mới các tuyến đường giao thông nông thôn dài 13.710m, 2.340 ngày công lao động và nhiều hoạt động khác. Tổng giá trị các hoạt động hơn 30 tỷ đồng (từ nguồn xã hội hóa).

Ngoài ra, LLVT tỉnh thành lập đoàn cán bộ phối hợp với cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể đến thăm hỏi, tặng 354 suất quà cho 6 tổ chức tôn giáo lớn trên địa bàn với tổng số tiền 315 triệu đồng. Phối hợp với lực lượng công an phát động phong trào quần chúng tham gia bảo vệ an ninh trật tự 42.920 cuộc, có 498.822 lượt người dự; tuyên truyền luật giao thông đường bộ, đường thủy được 579 cuộc, có 49.280 lượt người dự.

Tạo nền tảng, cơ sở vững chắc

Hiện nay, LLVT tỉnh có 18 tổ công tác dân vận - TTĐB với 72 thành viên, có 157/157 Ban CHQS xã, phường thành lập tổ công tác dân vận. Chỉ đạo cấp ủy các cơ quan, đơn vị tăng cường đổi mới công tác TTĐB gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị và các phong trào hành động cách mạng của địa phương, từng bước nâng cao năng lực công tác cho cán bộ TTĐB các cấp.

Trong những năm qua, nhận thức đúng đắn vị trí, vai trò công tác TTĐB của quân đội, cấp ủy, cán bộ chủ trì đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng công tác TTĐB, góp phần quan trọng vào xây dựng quân đội, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Hiện nay, tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, nổi lên là xu hướng đẩy mạnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế; sự cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn; sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ hiện đại; cùng với những âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, “phi chính trị hóa” quân độ̣i của các thế lực thù địch, phản động... Từ đó, đặt ra cho công tác TTĐB những nhiệm vụ hết sức nặng nề, đòi hỏi các cấp ủy đảng, người chỉ huy, cơ quan chính trị, cán bộ làm công tác TTĐB phải thường xuyên quán triệt nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của trên, tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác TTĐB… Tích cực, chủ động, kịp thời đổi mới nội dung, đa dạng hóa các hình thức tiến hành công tác TTĐB. Không ngừng nâng cao trình độ, năng lực, kinh nghiệm, phương pháp, tác phong công tác, có kiến thức hiểu biết về kinh tế, văn hóa, xã hội, pháp luật, dân tộc, tôn giáo để có đủ khả năng giải quyết những vấn đề phức tạp ở địa phương.

Chú trọng phát huy hiệu quả hoạt động của các tổ chức quần chúng trong LLVT với vai trò vừa là chủ thể, vừa là khách thể tiến hành công tác TTĐB ở các loại hình cơ quan, đơn vị. Gắn thực hiện phong trào thi đua Quyết thắng với phong trào thi đua yêu nước của địa phương, phong trào thi đua “Dân vận khéo”; nhân rộng các nhân tố mới, các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt. Tiếp tục thực hiện tốt cuộc vận động “Xây dựng môi trường văn hóa tốt đẹp, lành mạnh, phong phú trong quân đội” gắn với thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” và phong trào “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới” với tinh thần “Ở đâu có bộ độ̣i, ở đó có công tác TTĐB”.

Kết hợp chặt chẽ công tác TTĐB với công tác dân vận, xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc, sẵn sàng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phòng, chống “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ, gây rối xảy ra trên địa bàn chiến lược, trọng điểm. Tiếp tục phát huy hiệu quả cơ chế lãnh đạo, điều hành, phối hợp trong thực hiện công tác TTĐB, góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong thời kỳ mới.

Đại tá Võ Thanh Sơn

Chủ nhiệm Chính trị, Bộ CHQS tỉnh

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN