Mỏ Cày Nam đào tạo nhân lực trong nông nghiệp, nông thôn

05/12/2023 - 20:10

BDK.VN - Với mục tiêu tập trung phát triển cây trồng, vật nuôi có năng suất, chất lượng cao, thích ứng biến đổi khí hậu, Mỏ Cày Nam đã tập trung đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao. Trong đó, công nghệ sinh học, công nghệ số, công nghệ thông tin trong các khâu của chuỗi giá trị sản xuất nông nghiệp được quan tâm hàng đầu.

Gà ta thả vườn đang mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người dân nông thôn.

Gà ta thả vườn đang mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người dân nông thôn.

Huyện chú trọng trong công tác xây dựng các mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ và các giống cây trồng, vật nuôi thích ứng biến đổi khí hậu. Tổ chức thực hiện các mô hình, dự án chuyển đổi số trong nông nghiệp, tăng cường thực hiện tốt hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu ngành nông nghiệp, ứng dụng công nghệ số vào sản xuất, thu hoạch, bảo quản, chế biến. Thực hiện truy xuất nguồn gốc sản phẩm, chứng nhận mã số vùng trồng để đáp ứng thị trường tiêu thụ.

Đẩy mạnh công tác tập huấn nghiệp vụ, nâng cao chất lượng công tác khuyến nông, dịch vụ nông nghiệp, xây dựng các mô hình hỗ trợ phát triển sản xuất, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ, ứng dụng các biện pháp canh tác bền vững, tạo sản phẩm chất lượng. Xây dựng các vườn dừa mẫu, vườn dừa giống tại các xã, hình thành các cơ sở sản xuất dừa giống chất lượng cao. Xây dựng mô hình nông nghiệp thông minh, thích ứng biến đổi khí hậu tại các xã An Thạnh, An Định, Tân Trung. Hàng năm huyện tổ chức các lớp đào tạo nghề nông nghiệp cho nông dân, ưu tiên đào tạo nghề dịch vụ, phục vụ cho du lịch sinh thái vườn và đào tạo nông dân làm kinh tế nông nghiệp.

Huyện tập trung hỗ trợ giải phóng mặt bằng và thu hút các nguồn lực để đầu tư phát triển các mô hình du lịch sinh thái kết hợp với nông nghiệp tại các xã Thành Thới A, Định Thủy, An Định gắn với thực hiện hiệu quả Đề án Làng dừa Mỏ Cày Nam. Đẩy mạnh triển khai công tác đào tạo lao động nông nghiệp dịch vụ, phục vụ phát triển du lịch, triển khai thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh nông nghiệp đổi mới công nghệ, thiết bị, nghiên cứu ứng dụng công nghệ cao, công nghệ 4.0, công nghệ truy xuất nguồn gốc, các hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến nhằm nâng cao năng suất chất lượng, hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp.

Ngoài ra, huyện tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp để hạn chế thấp nhất ô nhiễm môi trường trong sản xuất nông nghiệp, công nghiệp và khu dân cư nông thôn.

Tin, ảnh: Minh Triết

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN