MTTQ Việt Nam tỉnh khảo sát công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm 2021

11/06/2021 - 06:27

BDK.VN - Ngày 10-6-2021, Quyền Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Phúc Linh chủ trì đoàn khảo sát của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh làm việc với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Mỏ Cày Nam, huyện Thạnh Phú về việc triển khai các nhiệm vụ công tác Mặt trận năm 2021.

Quyền Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Phúc Linh phát biểu tại buổi giám sát.

Quyền Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Phúc Linh phát biểu tại buổi giám sát.

Qua khảo sát, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện đã triển khai nhiệm vụ công tác Mặt trận năm 2021, trong đó tiêu biểu nhất là Mặt trận tham gia vận động các nguồn lực chăm lo cho gia đình chính sách khó khăn, hộ nghèo, cận nghèo có điều kiện vui xuân đón Tết; tuyên truyền vận động người dân chấp hành nghiêm các quy định về việc phòng, chống dịch Covid-19; đặc biệt là Mặt trận tham gia tốt công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Phát biểu kết luận tại cuộc làm việc, Quyền Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Phúc Linh lưu ý: Trong thời gian tới, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện quan tâm công tác tuyên truyền thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Việc triển khai phát động phong trào thi đua “Đồng Khởi mới” theo Chỉ thị số 01-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đối với hệ thống Mặt trận có 2 nhiệm vụ trọng tâm là “giảm nghèo bền vững và đồng thuận xã hội” phải có sản phẩm cụ thể. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp cần xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 06-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao chất lượng hoạt động của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội; quan tâm quy hoạch nhân sự Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện trong thời gian tới.

Tin, ảnh: Thanh Tùng

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN