Ngày 29-8-2022, học sinh bắt đầu tựu trường

14/08/2022 - 15:48

BDK.VN - UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch thời gian năm học 2022-2023 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên.

Học sinh trong tỉnh sẽ tựu trường từ ngày 29-8-2022.

Học sinh trong tỉnh sẽ tựu trường từ ngày 29-8-2022.

Theo đó, ngày tựu trường của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên là ngày 29-8-2022. Đối với lớp 1 là ngày 22-8-2022. Ngày khai giảng năm học mới vẫn giữ như hàng năm, diễn ra ngày 5-9-2022. Trước ngày 31-7-2023 hoàn thành công tác tuyển sinh vào các lớp đầu cấp.

Theo kế hoạch, UBND tỉnh quy đinh thời gian nghỉ Tết Nguyên đán năm 2023 từ 19-1-2023 đến hết ngày 29-1-2023 (tức ngày 28-12 âm lịch đến hết ngày mùng 8-1 âm lịch).  Thời gian nghỉ đối với giao viên trong năm học gồm: Các ngày nghỉ lễ, Tết thực hiện theo quy định của luật lao động và các văn bản quy định hiện hành.

Thời gian nghỉ phép của giáo viên được thực hiện trong thời gian nghỉ hè hoặc có thể bố trí xen kẽ vào thời gian khác trong năm để phù hợp với đặc điểm cụ thể và kế hoạch thời gian năm học của đơn vị. Các thời gian nghỉ khác thực hiện theo hướng dẫn của cấp có thẩm quyền.

* Năm học 2022-2023 là năm thứ ba thực hiện Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh và là năm học triển khai thực hiện chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới của lớp 3, lớp 7 và lớp 10, Ban Thường vụ Tỉnh ủy có Thông tri về nhiệm vụ năm học 2022-2023.

Theo đó, các cấp, các ngành tập trung lãnh đạo, thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng tư tưởng tiến công, nâng cao tinh thần trách nhiệm, nói đi đôi với làm. Chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, phẩm chất và đạo đức nghề nghiệp cho đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục.

Tăng cường lãnh đạo công tác phát triển đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo và thực hiện chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới. Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách đối với đội ngũ nhà giáo, viên chức, người lao động và cán bộ quản lý giáo dục. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về giáo dục, đào tạo và dạy nghề. Tổ chức thực hiện các mục tiêu, giải pháp phát triển giáo dục và đào tạo giai đoạn 2021 - 2025. Thực hiện tốt việc phân cấp quản lý, nâng cao tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các cơ sở giáo dục, nhất là tự chủ về tài chính, biên chế và tổ chức bộ máy.

Quan tâm nâng cao chất lượng các hoạt động giáo dục, đào tạo và dạy nghề. Phối hợp thực hiện tốt chính sách bảo hiểm y tế bắt buộc cho học sinh, sinh viên. Phấn đấu 100% học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế.

Tin, ảnh: Phan Hân

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN