Nhiều doanh nghiệp hoạt động trên 80% công suất

05/12/2021 - 20:17

Tính đến nay, toàn tỉnh có 4.058 doanh nghiệp (DN) đang hoạt động, với 96.534 lao động, đạt tỷ lệ 94% trong tổng số DN hoạt động; 46.461 hộ kinh doanh, với 85.385 lao động, đạt tỷ lệ 93,88% trên tổng số hộ kinh doanh hoạt động. Trong đó, có 5 DN hoạt động theo phương án “3 tại chỗ”, với 300 lao động; 4.053 DN hoạt động sản xuất, kinh doanh trong tình hình mới với 96.234 lao động.

Về công suất hoạt động, trong tổng số 4.058 DN, có khoảng 3.604 DN có công suất hoạt động từ 80% trở lên, chiếm khoảng 88,5%; 454 DN từ 70 - 80%, chiếm khoảng 11,5%. Bên cạnh đó, có một số DN trong khu công nghiệp hoạt động hơn 100% công suất để đáp ứng các đơn hàng sau dịch. Ngoài ra, trong tổng số 46.461 hộ kinh doanh đang hoạt động, có 45.299 hộ kinh doanh có công suất hoạt động từ 80% trở lên, chiếm khoảng 97,5%, 1.162 hộ kinh doanh từ 70 - 80%, chiếm khoảng 2,5%.

Theo Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh, mục tiêu phục hồi sản xuất đối với các DN luôn được đặt lên hàng đầu, để nắm bắt tình hình hoạt động của DN. Qua cộng số liệu sơ bộ nộp thuế của 44 DN trong khu công nghiệp năm 2020 là 1.050 tỷ đồng, 9 tháng năm 2021 là 932 tỷ đồng. Đặc biệt, Công ty Việt Thành nộp thuế tăng hơn gấp 3 lần (từ 82 tỷ đồng năm 2020 lên 302 tỷ đồng trong 9 tháng năm 2021) do nắm bắt cơ hội may đồ bảo hộ phòng chống dịch Covid-19 xuất khẩu. Bên cạnh đó, có DN nộp thuế giảm nhưng không nhiều như Nhà máy Bia Sài Gòn tại Bến Tre năm 2020 nộp thuế 528 tỷ đồng, 9 tháng năm 2021 nộp 356 tỷ đồng, theo công ty dự kiến cả năm từ 450 - 500 tỷ đồng.

Thu Huyền

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN