Nội dung cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, bí thư các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy năm 2023

09/03/2023 - 20:00

LTS: Thực hiện Công văn số 2248-CV/TU ngày 5-6-2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục công khai cam kết, tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu của bí thư cấp ủy và Kế hoạch số 200-KH/TU ngày 20-12-2022 về học tập, quán triệt và thực hiện chuyên đề năm 2023 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn hiện nay”.

Báo Đồng Khởi trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc nội dung cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu năm 2023 của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, bí thư các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy.

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN