Quan tâm tạo quỹ đất sạch và kêu gọi nhà đầu tư về nông thôn

10/07/2022 - 18:33

Cử tri huyện Mỏ Cày Nam kiến nghị: Ngành chức năng quan tâm tạo quỹ đất sạch và kêu gọi nhà đầu tư về nông thôn để giải quyết lao động từ các tỉnh về địa phương sau dịch bệnh.

- UBND tỉnh trả lời: UBND tỉnh xin ghi nhận ý kiến của cử tri, đồng thời thông tin đến cử tri về việc tạo quỹ đất sạch để thu hút đầu tư trên địa bàn huyện như sau: Hiện nay, UBND huyện Mỏ Cày Nam đang phối hợp với Sở Công Thương và các sở, ngành liên quan để lập thủ tục, xin chủ trương quy hoạch Cụm công nghiệp (CCN) Đìa Dứa thay thế cho CCN Thành Thới B, dự kiến diện tích là 75ha. Khi có quyết định phê duyệt chủ trương và được phân bổ nguồn kinh phí thực hiện, Trung tâm Phát triển quỹ đất sẽ tập trung phối hợp thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất sạch trên địa bàn huyện.

UBND tỉnh đề nghị quý cử tri đồng thuận, ủng hộ để UBND huyện Mỏ Cày Nam sớm thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất sạch để kêu gọi đầu tư xây dựng CCN nhằm thúc đẩy kinh tế phát triển, giải quyết việc làm cho người lao động.

BBT

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN