Quy định giá tiêu thụ nước sạch không bị nhiễm mặn trong thời gian hạn mặn

10/02/2021 - 22:05

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 03/2021/QĐ-UBND ngày 9-2-2021 về việc quy định giá tiêu thụ nước sạch không bị nhiễm mặn trong thời gian hạn mặn. Cụ thể như sau:

STT

Nội dung

Giá tiêu thụ 1m3

1

Công ty cổ phần Cấp nước sinh hoạt Châu Thành mua nước thô ngọt từ sà lan hòa vào mạng

44.224,60

2

Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn Bến Tre; Công ty cổ phần Sản xuất và Thương mại N.I.D; Công ty TNHH Cấp thoát nước Mỏ Cày, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre; Công ty TNHH thương mại đầu tư Xây dựng Trường Long; Công ty TNHH MTV cấp nước Thanh Loan; Công ty TNHH cấp thoát nước sinh hoạt Hoàng Trung tâm đầu tư hệ thống lọc nước RO đặt tại nhà máy. Giá nước tiêu thụ nước sạch tại nhà máy

 

 

Độ mặn từ 0,5‰ đến 3‰

27.846

 

Độ mặn từ > 3‰ đến 6‰

30.940

 

Độ mặn từ > 6‰ đến 9‰

35.581

3

Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre mua nước thô ngọt và đầu tư hệ thống lọc nước RO hòa vào mạng

 

3.1

Trường hợp 1: Mua nước thô ngọt cho Nhà máy nước Lương Quới, không vận hành hệ thống lọc nước qua RO tại Nhà máy nước Phú Tân, với công suất 4.320m3/ngày đêm. Giá nước sạch tiêu thụ nước sạch cho tất cả các độ mặn

 

3.1.1

Khu vực Nhà máy nước Lương Quới

51.500

3.1.2

Khu vực Sơn Đông, Phú Tân. An Hiệp, Chợ Lách

Theo Quyết định
 số 45/2016/QĐ-UBND
ngày 16/9/2016 của
UBND tỉnh Bến Tre

3.2

Trường hợp 2: Mua nước thô ngọt cung cấp cho các nhà máy nước trừ khu vực Chợ Lách và đầu tư xử lý hệ thống lọc nước qua RO tại Nhà máy nước Phú Tân với công suất 4.320m3/ngày đêm.

 

3.2.1

Khu vực Sơn Đông, Phú Tân, An Hiệp, Lương Quới

 

 

+ Độ mặn 0,5‰ đến 3‰

42.532,63

 

+ Độ mặn nước thô >3‰ đến 6‰

42.922,23

 

+ Độ mặn nước thô từ > 6‰ đến 9‰

43.285,24

3.2.2

Khu vực Chợ Lách

Theo Quyết định
 số 45/2016/QĐ-UBND
ngày 16/9/2016 của
UBND tỉnh Bến Tre

3.3

Trường hợp 3: Mua nước thô ngọt cung cấp cho các nhà máy nước và đầu tư xử lý hệ thống lọc nước qua RO tại Nhà máy nước Hữu Định - Chi nhánh Phú Tân với công suất 4.320m3/ngày đêm. Giá nước tiêu thụ nước sạch cho tất cả các khu vực trong nhà máy

 

 

Độ mặn nước thô từ 0,5‰ đến 3‰

42.391,8

 

Độ mặn nước thô từ >3‰ đến 6‰

42.760,43

 

Độ mặn nước thô từ >6‰ đến 9‰

43.107,76

(Giá tiêu thụ nước sạch 1m3 nước đã bao gồm thuế giá trị gia tăng, không bao gồm phí bảo vệ môi trường và dịch vụ môi trường rừng). 

Trong quá trình thực hiện, trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật quy định viện dẫn tại Quyết định này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thì thực hiện theo văn bản quy phạm pháp luật mới được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25-2-2021.

Sau thời gian nước không còn bị nhiễm mặn, các đơn vị cung cấp nước sẽ thu giá nước theo Quyết định hiện hành của UBND tỉnh.

M. Hạnh

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN