Quỹ “Vì người nghèo” phát huy hiệu quả

19/10/2022 - 05:56

BDK - Với những tôn chỉ mang đầy tính nhân văn, Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh đã nhận được nhiều sự ủng hộ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh. Đến ngày 30-9-2022, chưa đầy 1 năm, Quỹ “Vì người nghèo” các cấp trong tỉnh đã vận động được tổng số tiền hơn 81,7 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Văn Bớt, ngụ xã Đa Phước Hội, huyện Mỏ Cày Nam buôn bán dao, chăn nuôi, làm thuê để vươn lên thoát nghèo.

Ông Nguyễn Văn Bớt, ngụ xã Đa Phước Hội, huyện Mỏ Cày Nam buôn bán dao, chăn nuôi, làm thuê để vươn lên thoát nghèo.

Trợ lực cho người nghèo

Một trong những tôn chỉ của Quỹ “Vì người nghèo” là hỗ trợ người nghèo thoát nghèo, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững. Mặc dù bị ảnh hưởng đại dịch Covid-19 của năm 2021, nhưng với cách làm phù hợp, biện pháp vận động tích cực và được các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và nhân dân đồng thuận ủng hộ nên từ Tháng cao điểm Vì người nghèo năm 2021 đến ngày 30-9-2022, Quỹ “Vì người nghèo” các cấp trong tỉnh đã vận động được tổng số tiền trên 81,7 tỷ đồng. Từ nguồn quỹ này, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp đã triển khai thực hiện các hoạt động chăm lo cho người nghèo, gia đình chính sách khó khăn và hoạt động an sinh xã hội, với tổng kinh phí hơn 76,2 tỷ đồng.

Từ nguồn Quỹ “Vì người nghèo” kết hợp với các nguồn hỗ trợ khác, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp phối hợp cùng các tổ chức thành viên đã hỗ trợ người nghèo xây dựng mới và sửa chữa nhà, chăm lo sức khỏe, hỗ trợ sinh kế, hỗ trợ các em học sinh thuộc hộ nghèo, cận nghèo đảm bảo điều kiện học tập, hỗ trợ làm các công trình dân sinh trong cộng đồng. Tổng kinh phí thực hiện các hoạt động kể trên khoảng 603,7 tỷ đồng (tăng 94,6 tỷ đồng, tăng 18,6% so với số kinh phí đăng ký thực hiện chương trình an sinh xã hội đầu năm 2022).

Cụ thể, hỗ trợ xây mới 236 căn nhà tình nghĩa, 144 căn nhà đại đoàn kết, sửa chữa 3 căn nhà tình thương, làm mới 1 tuyến đường giao thông nông thôn, xây dựng mới 10 cây cầu giao thông nông thôn, trao tặng 368 suất học bổng, 345 suất học phẩm và hỗ trợ chi phí học tập cho học sinh khó khăn, hỗ trợ sinh kế cho 152 hộ, hỗ trợ mua 24.328 thẻ bảo hiểm y tế cho hộ cận nghèo... Song song đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh cùng với các tổ chức thành viên đã huy động từ các đơn vị, tổ chức, cá nhân ủng hộ thực hiện chương trình an sinh xã hội. Từ nguồn lực vận động đã hỗ trợ gia đình chính sách khó khăn xây dựng mới 96 căn nhà tình nghĩa, “Nghĩa tình đồng đội”; hỗ trợ người nghèo xây dựng mới 511 căn nhà đại đoàn kết, nhà nhân ái, mái ấm công đoàn, mái ấm tuổi già, nhà tình bạn, nhà khăn quàng đỏ.

Đồng thời, hỗ trợ sinh kế 8.189 hộ (trong đó có 6 hộ là người dân tộc); xây dựng 434 cây cầu giao thông nông thôn; trao tặng 215.813 phần quà an sinh xã hội (trong đó có 373 quà Tết tặng các hộ dân là người Giồng Trôm định cư lập nghiệp tại vùng kinh tế mới tỉnh Bình Phước và Đắk Lắk, tổng số tiền 253,5 triệu đồng); 772.966 suất ăn miễn phí và 14 tấn gạo cho người nghèo, người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng dịch Covid-19; hỗ trợ kinh phí xây 202 ống hồ chứa nước mưa, nước ngọt...

Tiếp tục phấn đấu

Năm 2022 thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện phong trào thi đua “Đồng khởi mới”, Đề án thí điểm về đảm bảo an sinh xã hội của tỉnh với mục tiêu giúp người nghèo thoát nghèo bền vững, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã chọn xã Tân Lợi Thạnh, huyện Giồng Trôm để xây dựng mô hình hỗ trợ công tác an sinh xã hội toàn diện giai đoạn 2022 - 2025. Qua đó, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tranh thủ vận động nguồn lực hỗ trợ thực hiện mô hình, với tổng số tiền 575 triệu đồng. Cụ thể, hỗ trợ 5 hộ nghèo trên địa bàn xã thực hiện mô hình nuôi bò sinh sản, mỗi hộ 1 con bò với tổng số tiền hỗ trợ 75 triệu đồng, hỗ trợ kinh phí xây dựng 10 căn nhà tình thương cho hộ nghèo với tổng số tiền 500 triệu đồng (50 triệu đồng/căn).

Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Thị Mai Rý cho biết: “Công tác vận động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”, chương trình an sinh xã hội, công tác giảm nghèo năm 2022 được các cấp Mặt trận, các tổ chức thành viên, các doanh nghiệp, các tổ chức từ thiện - xã hội, các tổ chức tôn giáo, các tầng lớp nhân dân trong và ngoài tỉnh tích cực hưởng ứng. Kết quả giúp đỡ người nghèo không những đảm bảo thực hiện mục tiêu quốc gia về giảm nghèo mà còn góp phần thiết thực vào chương trình xây dựng nông thôn mới, nhất là góp phần vào việc thực hiện Kế hoạch số 14-KH/TU ngày 30-12-2020 của Tỉnh ủy về triển khai thực hiện Kết luận số 92-KL/TW ngày 5-11-2020 của Bộ Chính trị về thực hiện nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XI một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012 - 2020. Đặc biệt, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã chủ động phối hợp vận động nguồn lực, nhằm đảm bảo tất cả gia đình chính sách khó khăn đều được xây dựng nhà tình nghĩa”.

“Năm 2023, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đề ra mục tiêu, tiếp tục phấn đấu vận động Quỹ “Vì người nghèo” toàn tỉnh (3 cấp) đạt 25 tỷ đồng (cấp tỉnh 15 tỷ đồng; cấp huyện, thành phố và xã 10 tỷ đồng). Đồng thời, thực hiện các chương trình an sinh xã hội toàn tỉnh (3 cấp) đạt 500 tỷ đồng (cấp tỉnh 345 tỷ đồng; cấp huyện, thành phố và xã 155 tỷ đồng)”. 

(Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Thị Mai Rý)

Bài, ảnh: Thạch Thảo

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN