Rà soát, đánh giá tổ chức, bộ máy làm công tác thi đua, khen thưởng

11/06/2021 - 06:27

BDK.VN - Bộ Nội vụ vừa ban hành Công văn số 2370/BNV-BTĐKT ngày 24-5-2021 và Công văn số 2423/BNV-BTĐKT ngày 26-5-2021 về việc rà soát, đánh giá tổ chức bộ máy làm công tác thi đua, khen thưởng (TĐ-KT).

Theo đó, để tiếp tục đổi mới, sắp xếp cơ quan quản lý nhà nước các cấp về TĐ-KT theo hướng ổn định, thống nhất trong toàn quốc, đảm bảo hoạt động hiệu lực, hiệu quả; thực hiện Thông báo số 90/TB-VPCP ngày 3-5-2021 về Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp về tình hình, kết quả công việc của Bộ Nội vụ, Bộ Nội vụ đề nghị các bộ, ban, ngành, MTTQ Việt Nam và các đoàn thể Trung ương rà soát chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức, đánh giá hiệu quả hoạt động của tổ chức làm công tác TĐ-KT, đề xuất mô hình tổ chức phù hợp nhằm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ tham mưu và quản lý nhà nước về lĩnh vực TĐ-KT theo ngành, lĩnh vực.

Đối với UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Bộ Nội vụ đề nghị rà soát chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức, đánh giá hiệu quả hoạt động của Ban TĐ-KT tỉnh, thành phố, đề xuất mô hình tổ chức phù hợp nhằm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ tham mưu và quản lý nhà nước về lĩnh vực TĐ-KT trên địa bàn tỉnh, thành phố.

Đối với các địa phương đã sắp xếp bộ máy làm công tác TĐ - KT trước thời điểm 1-3-2021, cần đánh giá kỹ về sự cần thiết, mô hình sắp xếp, hiệu quả sau sắp xếp, đề xuất kiến nghị mô hình phù hợp.

Trong quá trình rà soát, sắp xếp tổ chức, Bộ Nội vụ đề nghị các bộ, ban, ngành, MTTQ Việt Nam và các đoàn thể Trung ương, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương giữ nguyên ổn định tổ chức, bộ máy làm công tác TĐ-KT như quy định hiện hành.

Đăng Phong

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN