Sơ kết 1 năm thực hiện Đề án trồng cây xanh tỉnh

10/05/2022 - 18:11

BDK - Ngày 10-5-2022, Ban điều hành Đề án trồng cây (ĐATC) đã tổ chức hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện ĐATC tỉnh và triển khai kế hoạch thực hiện Đề án năm 2022.

Chủ trì cuộc họp.

Chủ trì cuộc họp.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Cảnh - Trưởng ban điều hành ĐATC, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Đoàn Văn Đảnh, Phó giám đốc Sở Xây dựng Nguyễn Văn Tâm, Chủ tịch Quỹ Tấm lòng vàng Đặng Đức Thành chủ trì hội nghị.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Đoàn Văn Đảnh cho biết, 2021 là năm đầu tiên tỉnh triển khai thực hiện Quyết định số 524/QĐ-TTg ngày 1-4-2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt “Đề án trồng 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021 - 2025”. Theo đề án, tỉnh sẽ trồng 10 triệu cây xanh.

Tổng số cây phân tán đã trồng trên 684 ngàn cây, đạt trên 97% so với kế hoạch. Tổng kinh phí thực hiện 9,3 tỷ đồng, đạt 74% so với kế hoạch. Toàn tỉnh có 6 đơn vị hoàn thành đạt và vượt kế hoạch là TP. Bến Tre, Châu Thành, Giồng Trôm, Mỏ Cày Nam, Chợ Lách, Thạnh Phú. Theo kế hoạch, chỉ tiêu diện tích trồng là 230,6ha. Tuy nhiên, trong năm 2021, hợp phần nguồn vốn vay WB chưa triển khai được do chưa thực hiện xong thiết kế. Chỉ triển khai được hợp phần từ nguồn kinh phí vận động của ĐATC, với diện tích 40ha, đạt 14,26% so  với kế hoạch chung và 100% so với kế hoạch hợp phần nguồn kinh phí ĐATC. Kinh phí thực hiện năm 2021 là 686 triệu đồng, do Công ty cổ phần Chăn nuôi CP Việt Nam hỗ trợ. Số lượng cây trồng phân tán được tỉnh huy động cấp cho các địa phương trồng từ nguồn vốn xã hội hóa tăng 169% so với năm 2020; trồng rừng đạt 125 ngàn cây từ nguồn vốn xã hội hóa.

Để triển khai thực hiện tốt ĐATC tỉnh đoạn 2021 - 2025 trong thời gian tới, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Cảnh đề nghị, các cấp, các ngành cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, huy động sự hưởng ứng trong cộng đồng tiếp tục thực hiện đồng bộ những nhiệm vụ, giải pháp. Đặc biệt lưu ý về công tác tuyên truyền, đăng ký nhu cầu cây giống, công tác trồng, chăm sóc và quản lý bảo vệ cây xanh, huy động nguồn lực thực hiện đề án, về tạo quỹ đất trồng cây xanh.

Tin, ảnh: Cẩm Trúc

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN