Tăng cường công tác phòng, chống đuối nước trẻ em

12/05/2022 - 17:58

BDK.VN - UBND tỉnh vừa có công văn số 2719 ngày 10-5-2022 về tăng cường công tác phòng, chống đuối nước trẻ em (TE) theo tinh thần Công điện Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống đuối nước trẻ em.

Các em học sinh thi đấu tại giải bơi phổ cập của tỉnh.

Các em học sinh thi đấu tại giải bơi phổ cập của tỉnh.

Theo đó, các cơ quan, đơn vị, địa phương, đặc biệt là Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, các tổ chức, các thành viên Ban bảo vệ TE cấp xã, cá nhân tình nguyện tham gia quản lý chặt chẽ TE trong thời gian không đến trường, đặc biệt là dịp nghỉ hè, thời gian bão, lũ, thiên tai để bảo đảm an toàn cho TE, nhất là đuối nước. Tổ chức vận động các hộ gia đình cam kết trách nhiệm xây dựng ngôi nhà an toàn, bảo đảm an toàn cho TE.

Bên cạnh, rà soát, lập bản đồ cảnh báo kịp thời các địa điểm (hố nước, hồ ao, sông ngòi, các khu vực nước sâu, nguy hiểm, công trình chứa nước…) có nguy cơ gây tai nạn đuối nước tại địa bàn; triển khai các biện pháp phòng ngừa, khắc phục, như làm rào chắn, biển cảnh báo, cảnh giới, nhắc nhở…

Đồng thời, tăng cường đầu tư cơ sở vật chất phục vụ việc tổ chức dạy bơi trong các cơ sở giáo dục, tăng cường truyền thông về trách nhiệm, phổ biến kiến thức, kỹ năng về phòng, chống đuối nước TE cho cha mẹ, TE, học sinh và cộng đồng dân cư trên các phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống truyền thanh xã, phường. Hướng dẫn việc tăng cường rèn luyện thể dục, thể thao, các hoạt động vui chơi, giải trí, hoạt động văn hóa, nghệ thuật cho TE trong mùa hè.

Chủ động bố trí ngân sách được cấp hàng năm để thực hiện công tác phòng, chống đuối nước TE và vận động xã hội xây dựng, bảo dưỡng cơ sở vật chất, thiết chế thể dục, thể thao, phát triển hệ thống bể bơi thông minh và các nguồn nước mở an toàn để tổ chức các lớp dạy kỹ năng an toàn trong môi trường nước và phổ cập bơi an toàn cho TE, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, địa bàn đã xảy ra đuối nước TE. Hỗ trợ kinh phí phù hợp đối với việc học bơi, rèn luyện kỹ năng bơi an toàn phòng, chống đuối nước cho học sinh, TE.

Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức kiểm tra, thanh tra việc thực hiện công tác phòng, chống đuối nước TE của các cơ quan, tổ chức, chính quyền các cấp; làm rõ trách nhiệm của người đứng đầu trong việc thực hiện các biện pháp phòng, chống đuối nước tại địa phương. Đồng thời tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và UBND tỉnh theo quy định.

Tin, ảnh: Ánh Nguyệt

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN