Tập huấn tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các cấp, nhiệm kỳ 2024 - 2029

27/09/2023 - 12:26

BDK.VN - Sáng 27-9-2023, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh có buổi tập huấn tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các cấp, nhiệm kỳ 2024 - 2029 cho Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, thành phố, cán bộ chuyên trách cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, thành phố phụ trách đại hội và Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, phường, thị trấn. Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Thị Hồng Nhung đến dự.

Đại biểu Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã trao đổi làm rõ thêm một số nội dung còn vướng mắc.

Đại biểu Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã trao đổi làm rõ thêm một số nội dung còn vướng mắc.

Tại buổi tập huấn, đại biểu được triển khai các nội dung gồm: Chỉ thị số 22-CT/TW ngày 25-5-2023 của Ban Bí thư về lãnh đạo Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 - 2029; Công văn 3814-CV/TU ngày 13-7-2023 của Ban Thường vụ Tỉnh Ủy về việc lãnh đạo đại hội MTTQ Việt Nam các cấp và đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Bến Tre lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 - 2029; Hướng dẫn số 115/HD-MTTQ-BTT ngày 23-8-2023 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh về tổ chức hội nghị Ban Công tác mặt trận ở ấp, khu phố nhiệm kỳ 2024 - 2026. Kịch bản hội nghị; Hướng dẫn liên tịch giữa Đảng đoàn MTTQ Việt Nam tỉnh, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Sở Nội vụ về việc chuẩn bị nhân sự Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, phường, thị trấn, nhiệm kỳ 2024 - 2029; Kế hoạch Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Bến Tre lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 - 2029; Kế hoạch phát động thi đua chào mừng Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 - 2029; Kế hoạch chỉ đạo Đại hội điểm xã Thành An và Kế hoạch chỉ đạo đại hội điểm huyện Mỏ Cày Bắc; Kế hoạch tuyên truyền và đề cương tuyên truyền.

Tham gia tập huấn, đại biểu MTTQ Việt Nam các xã, phường, thị trấn, các huyện, thành phố đặt vấn đề trao đổi làm rõ thêm một số nội dung xoay quanh công tác nhân sự; kinh phí tổ chức đại hội; văn kiện và có các kiến nghị về tổ chức đại hội …. Các ý kiến trao đổi được Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Hải Hà giải trình cụ thể.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Thị Hồng Nhung trao đổi tại buổi tập huấn.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Thị Hồng Nhung trao đổi tại buổi tập huấn.

Phát biểu chỉ đạo tại lớp tập huấn, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Thị Hồng Nhung thay mặt Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh ghi nhận ý kiến, kiến nghị của đại biểu và thông tin thêm những nội dung liên quan đến đại hội. Về công tác tổ chức đại hội, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đề nghị các huyện, thành phố, xã phường, thị trấn nghiên cứu sâu theo các hướng dẫn đã triển khai và tổ chức thực hiện. Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có vướng mắc, khó khăn kịp thời báo cáo về MTTQ Việt Nam tỉnh để có hỗ trợ. Những nội dung nào thuộc thẩm quyền của địa phương, địa phương cần chủ động hướng dẫn kịp thời.

Về công tác nhân sự các huyện, thành phố, xã, phường, thị trấn cần có bước rà soát thật kỹ để có phương án hợp lý. Kinh phí tổ chức đại hội thực hiện theo quy định hiện hành. Về văn kiện trước mắt trên tinh thần chung viết theo đề cương báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ, khi nào có hướng dẫn của Trung ương sẽ có sự điều chỉnh phù hợp.

Trong quá trình tổ chức đại hội, các địa phương cần bố trí truyền thanh trực tiếp tuyên truyền rộng rãi cho Nhân dân biết để tạo tính lan tỏa để người dân nắm và có sự giám sát bước đầu về kết quả đại hội. Phát huy hệ thống mạng xã hội và các kênh thông tin, tuyên truyền của MTTQ Việt Nam các cấp đẩy mạnh công tác tuyên truyền đại hội.

Tin, ảnh: P. Tuyết

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN