Tập trung chăm lo Tết cho người nghèo

09/01/2022 - 18:07

BDK - Nhằm tạo điều kiện cho hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn, những hộ bị ảnh hưởng do dịch Covid-19 được vui xuân, đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 đầm ấm, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh ban hành kế hoạch chăm lo Tết cho người nghèo.

Theo đó, ngoài công tác tuyên truyền, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh sẽ vận động xã hội hóa, xuất Quỹ vì người nghèo và nguồn ủng hộ phòng chống dịch Covid-19 các cấp 40 ngàn phần quà. Trong đó, cấp tỉnh 10 ngàn phần; cấp huyện và xã 30 ngàn phần, mỗi phần có giá trị ít nhất từ 300 ngàn đồng.

Đối tượng thăm, tặng quà là gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn. Hộ nghèo, cận nghèo (ưu tiên hộ thuộc diện già yếu neo đơn, bệnh tật; hộ hưởng bảo trợ xã hội; hộ có người bị ảnh hưởng chất độc da cam/dioxin khó khăn; hộ nghèo là người dân tộc, là tín đồ của các tôn giáo). Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động bị bệnh nan y, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo. Ngoài những đối tượng như trên, các huyện, thành phố mở rộng tặng quà cho các đối tượng còn lại, những hộ bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nắm số liệu danh sách gia đình chính sách khó khăn, số hộ nghèo, hộ cận nghèo để theo dõi và phân phối quà; tổ chức vận động một số tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh để tạo nguồn lực chăm lo cho người nghèo. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thành phố phối hợp với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, chính quyền các cấp lập danh sách các đối tượng ưu tiên để hỗ trợ. Đồng thời là đầu mối tiếp nhận, phân phối, phối hợp theo dõi các nguồn hỗ trợ để tránh trùng lắp. Các phần quà được chi từ Quỹ vì người nghèo” cấp huyện, tỉnh nên để sau cùng để hỗ trợ cho các địa phương vận động được ít nguồn quà tết.

Đối với các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh tùy vào thực tế mà phối hợp với MTTQ, Ban vận động Quỹ vì người nghèo, chính quyền cùng cấp vận động chăm lo cho gia đình cán bộ, đoàn viên, hội viên do mình quản lý, gia đình chính sách khó khăn, hộ nghèo, hộ cận nghèo, tránh trùng lắp.

P. Tuyết

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN