Tập trung phát triển cửa hàng bán sản phẩm OCOP

04/02/2020 - 22:26

Theo Giám đốc Sở Công Thương Châu Văn Bình, với tình hình phát triển hiện nay, tỉnh rất cần có những cửa hàng tiêu thụ sản phẩm, cũng như giải quyết đầu ra cho các sản phẩm OCOP, đặc sản địa phương tại tỉnh, trong đó có sản phẩm của người khởi nghiệp.

Sở Công Thương đã mạnh dạn đề nghị Vụ Thị trường trong nước thuộc Bộ Công Thương hỗ trợ kinh phí xây dựng 2 điểm giới thiệu, bán sản phẩm OCOP trên tuyến quốc lộ 60, địa bàn huyện Châu Thành. Trong năm 2020, Sở Công Thương tiếp tục hỗ trợ xây dựng các cửa hàng bán sản phẩm OCOP, đặc sản tỉnh để tăng cường kênh xúc tiến thương mại, quảng bá cho doanh nghiệp địa phương, góp phần tạo động lực để thực hiện thắng lợi Đề án Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” gắn với Chương trình Đồng khởi KN và phát triển doanh nghiệp.

“Sở Công Thương sẽ có đánh giá để nhân rộng mô hình. Sở sẽ phát triển thêm 12 cửa hàng trên toàn tỉnh. Sở khuyến khích người khởi nghiệp, doanh nghiệp khởi nghiệp, các hợp tác xã mạnh dạn đăng ký nhu cầu để sở xem xét hỗ trợ đầu tư xây dựng. Mỗi huyện, thành phố sẽ được xây dựng từ 1 - 2 cửa hàng”, ông Châu Văn Bình nhấn mạnh.

Nhiên Luận

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN

Liên kết hữu ích