Tập trung thực hiện tốt công tác chuẩn bị bầu cử

02/03/2016 - 06:46

Các thành viên Ban chỉ đạo công tác bầu cử phát biểu tại cuộc họp về công tác bầu cử.

Thường trực Ban chỉ đạo công tác bầu cử tỉnh vừa chủ trì cuộc họp với các thành viên Ban chỉ đạo công tác bầu cử tỉnh và các huyện, thành phố để nghe báo cáo tình hình thuận lợi, khó khăn, tiến độ thực hiện việc chuẩn bị công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND 3 cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Bí thư Tỉnh ủy Võ Thành Hạo - Trưởng Ban chỉ đạo công tác bầu cử tỉnh chủ trì buổi làm việc.

Sau hội nghị hiệp thương lần thứ nhất, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã ban hành thông báo phân bổ về số lượng, thành phần, cơ cấu đại biểu ứng cử đến các cơ quan, tổ chức, đơn vị được dự kiến giới thiệu người ứng cử và ban hành các hướng dẫn để tiến hành các quy trình giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp. Ban Chỉ đạo công tác bầu cử cấp huyện, thành phố đã họp và thành lập các đoàn kiểm tra trực tiếp tại xã, phường, thị trấn để kiểm tra tình hình chuẩn bị, hướng dẫn các đơn vị thực hiện các nội dung theo đúng luật định. Ủy ban bầu cử cấp huyện đã hướng dẫn các xã, phường, thị trấn công bố số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử. Đồng thời các huyện, thành phố cũng nêu về dự trù cho kinh phí thực hiện, tiến hành rà soát các phương tiện phục vụ bầu cử. Ban chỉ đạo công tác bầu cử các huyện, thành phố hiện đang gặp một số khó khăn: về người tái cử đã đủ 2 nhiệm kỳ có được tái cử không; việc giới thiệu người ứng cử trong doanh nghiệp, người ngoài đảng; vấn đề kê khai tài sản người ứng cử trong doanh nghiệp, tôn giáo.

Phát biểu tại cuộc họp, Bí thư Tỉnh ủy Võ Thành Hạo - Trưởng Ban chỉ đạo công tác bầu cử tỉnh nhấn mạnh, còn nhiều công việc phải thực hiện trong công tác chuẩn bị bầu cử, do đó các huyện, thành phố phải xác định dự kiến cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp đúng theo quy định của Luật Bầu cử. Cần lựa chọn người ứng cử HĐND có chất lượng để góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND; phải đảm bảo tỷ lệ nữ đạt cơ cấu, thành phần quy định. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên phương tiện thông tin đại chúng, tuyên truyền trực quan, tuyên truyền trực tiếp đến từng hộ dân; trong tuyên truyền, ngoài làm cho người dân nhận thức về ý nghĩa của ngày bầu cử còn làm cho người dân biết rõ về tiểu sử ứng cử viên, hướng dẫn cách bỏ phiếu. Cần kiểm tra, rà soát cử tri để niêm yết danh sách, chuẩn bị tốt phương tiện phục vụ bầu cử.

Tin, ảnh: T.Long

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN