Thẩm tra dự thảo Nghị quyết trình tại Kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khoá X

28/09/2022 - 17:55

BDK.VN - Ngày 28-9-2022, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh tổ chức họp thẩm tra tài liệu Kỳ họp thứ 6 (giải quyết công việc phát sinh đột xuất), HĐND tỉnh khoá X, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Đại biểu tham gia đóng góp ý kiến.

Đại biểu tham gia đóng góp ý kiến.

Từ tờ trình và giải trình của lãnh đạo các sở, ngành tỉnh, các thành viên Ban Kinh tế - Ngân sách đã thảo luận và đi đến thống nhất ý kiến các dự thảo Nghị quyết quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ gia đình cận nghèo trên địa bàn tỉnh Bến Tre; Nghị quyết quy định mức chi cho công tác hỗ trợ nạn nhân và mức chi chế độ hỗ trợ trực tiếp cho nạn nhân quy định tại Nghị định số 09/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống mua bán người trên địa bàn tỉnh Bến Tre; Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ chi phí hỏa táng trên địa bàn tỉnh Bến Tre; Nghị quyết về việc bổ sung nguồn vốn ngân sách cấp tỉnh ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội Chi nhánh tỉnh Bến Tre; Nghị quyết về phân bổ chi tiết kế hoạch vốn đầu tư trung hạn nguồn vốn ngân sách nhà nước thực hiện các Chưong trình mục tiêu quốc gia tỉnh Bến Tre giai đoạn 2021 - 2025; Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công nguồn vốn ngân sách Nhà nước tỉnh Bến Tre năm 2022; Nghị quyết phân bổ vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2022; Nghị quyết về việc thông qua nhiệm vụ quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu du lịch cồn Tân Mỹ, huyện Châu Thành; Nghị quyết về việc thông qua nhiệm vụ quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu du lịch cồn Cái Gà, huyện Chợ Lách.

Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Nguyễn Văn Quới đề nghị các cơ quan soạn thảo kiểm tra lại, hoàn chỉnh văn bản dự thảo các nghị quyết để đưa ra trình tại Kỳ họp thứ 6 (giải quyết công việc phát sinh đột xuất) dự kiến diễn ra vào ngày 7-10-2022.

Tin, ảnh: Thu Huyền

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN