Thành lập Chi bộ cơ sở Công đoàn các khu công nghiệp

12/06/2012 - 14:58

Chi bộ có 3 đảng viên, trong đó đồng chí Nguyễn Ngọc Nữ - Đảng ủy viên - Chủ tịch Công đoàn các khu công nghiệp được chỉ định giữ chức vụ Bí thư Chi bộ.

Sau khi thành lập, chi bộ vận động, tập trung đảng viên đang làm việc tại các DN trong các khu công nghiệp chuyển sinh hoạt về chi bộ, để khi đủ điều kiện có thể thành lập chi bộ tại DN; theo dõi, bồi dưỡng, tạo nguồn phát triển đảng viên mới trong đội ngũ công nhân tại các khu Công nghiệp; tham mưu giúp Ban Thường vụ Đảng ủy khối DN thành lập các tổ chức cơ sở đảng trong các DN thuộc các khu công nghiệp, đặc biệt là DN có vốn đầu tư nước ngoài.

Trần Văn Phương

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN