Thạnh Phú có 12/17 xã đạt tiêu chí về thu nhập

17/03/2020 - 20:20

BDK - Năm 2019, huyện Thạnh Phú có thêm 5 xã đạt tiêu chí số 10 về thu nhập trong xây dựng nông thôn mới là Mỹ An, An Thuận, An Điền, Thạnh Phong và Thạnh Hải. Theo đó, đến nay, toàn huyện có 12/17 xã đạt tiêu chí này.

Nông dân Thạnh Phú thu hoạch lúa.

Nông dân Thạnh Phú thu hoạch lúa.

Thu nhập bình quân đầu người cuối năm 2019 của huyện đạt hơn 39,5 triệu đồng/năm, tăng hơn 3,6 triệu đồng so với năm 2018. Trong năm 2019, huyện tiếp tục triển khai thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị và phát triển bền vững gắn với quy hoạch, phù hợp với từng vùng sinh thái. Các mô hình trồng lúa sạch, nuôi tôm càng xanh toàn đực, tôm - lúa, trồng dừa hữu cơ, tưới tiết kiệm nước cho cây xoài tứ quý… tiếp tục được nhân rộng và phát triển. Trong năm, huyện tập trung chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên diện tích đất giồng, vườn tạp. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện đã phối hợp với các xã xây dựng kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng nhằm nâng cao giá trị sản xuất, tăng thu nhập cho người dân.

Huyện đã xây dựng và hoàn thiện 6 chuỗi giá trị gồm 3 cây: lúa, dừa, xoài và 3 con: tôm, bò, gia cầm. Hiện nay, mối liên kết sản xuất giữa doanh nghiệp và nông dân theo chuỗi giá trị cơ bản tạo sự ổn định đầu ra sản phẩm; người dân hỗ trợ lẫn nhau về nguồn lực và chia sẻ rủi ro trong quá trình sản xuất, tiếp cận tiến bộ khoa học kỹ thuật để áp dụng vào sản xuất.

Tin, ảnh: Minh Mừng

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN