Thạnh Phú: Quan tâm sắp xếp tinh gọn bộ máy và tổ chức cán bộ

08/08/2018 - 07:23

BDK - Qua nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XI (2015 - 2020), công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị được Huyện ủy quan tâm, tập trung chỉ đạo nên hoạt động khá đồng bộ, hiệu quả và có sự chuyển biến rõ nét trong tổ chức bộ máy và công tác cán bộ.

Bí thư Huyện ủy Nguyễn Trúc Sơn trao giấy khen cho các tổ chức, cá nhân điển hình trong công tác xây dựng Đảng. Ảnh:  Đức Lợi

Bí thư Huyện ủy Nguyễn Trúc Sơn trao giấy khen cho các tổ chức, cá nhân điển hình trong công tác xây dựng Đảng. Ảnh:  Đức Lợi

Phát huy năng lực đội ngũ cán bộ, công chức

Kinh nghiệm của Đảng bộ huyện trong thời gian qua cho thấy, Đảng bộ luôn xem công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng là nhiệm vụ then chốt theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị. Mục tiêu là nhằm xây dựng các tổ chức đảng mạnh, cán bộ đều tay, tinh việc và trách nhiệm; trong nội bộ có sự đồng thuận, đoàn kết thống nhất nhằm thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh ở địa phương.    

Về công tác cán bộ, Huyện ủy rất quan tâm trong việc quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm và luân chuyển cán bộ nhằm đảm bảo cho đội ngũ cán bộ hiện tại có điều kiện phát huy năng lực, sở trường; đồng thời nhằm thử thách để có kinh nghiệm hơn trong công tác điều hành, quản lý. Nhiều bí thư và chủ tịch các xã, thị trấn hiện nay là cán bộ được luân chuyển, điều động, trong đó 50% bí thư cấp xã không là người của địa phương; nhiều đồng chí được quy hoạch các chức danh chủ chốt của nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã được Ban Thường vụ Huyện ủy luân chuyển về làm chủ tịch, bí thư các xã trong năm 2017 - 2018; riêng trong 6 tháng đầu năm 2018, huyện đã luân chuyển 5 trường hợp. Trong hơn nửa nhiệm kỳ qua, huyện đã đưa 574 lượt cán bộ đi đào tạo và luân chuyển, điều động 19 lượt cán bộ.

Về công tác quy hoạch, cấp xã đã hoàn thành và trình Ban Thường vụ Huyện ủy phê duyệt điều chỉnh, bổ sung quy hoạch cấp ủy cơ sở nhiệm kỳ 2015 - 2020 và nhiệm kỳ 2020 - 2025; kiện toàn Ban Chấp hành qua thực hiện quy trình bổ sung cấp ủy huyện nhiệm kỳ 2015 - 2020; điều chỉnh, bổ sung và xây dựng quy hoạch cấp ủy huyện nhiệm kỳ 2015 - 2020, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (A2) trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy phê duyệt. Sau khi được tỉnh duyệt, Ban Thường vụ Huyện ủy sẽ tiếp tục đào tạo và luân chuyển nhằm chuẩn bị tốt nhất cho nhiệm kỳ tiếp theo, đồng thời cũng nhằm thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 7 (Nghị quyết số 26-NQ/TW) về xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp.

Sắp xếp bộ máy tinh gọn, hiệu quả

Về tổ chức bộ máy, trong thời gian qua, huyện có nhiều mô hình sắp xếp bộ máy, tổ chức cán bộ được tỉnh đánh giá cao. Đến nay, toàn huyện có 34 mô hình, trong đó, 14 mô hình bí thư chi bộ đồng thời là trưởng ấp, khu phố; 4 mô hình những người hoạt động không chuyên trách kiêm bí thư chi bộ ấp, khu phố; 14 mô hình những người hoạt động không chuyên trách kiêm những người hoạt động không chuyên trách; 2 mô hình những người hoạt động không chuyên trách kiêm trưởng ban công tác mặt trận ấp, khu phố. Đối với cấp xã, huyện có 2 mô hình bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch UBND xã (xã Bình Thạnh và Thạnh Hải) bước đầu mang lại kết quả tích cực. Huyện cũng đang đặt mục tiêu thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 6 (Nghị quyết số 18 và Nghị quyết số 19-NQ/TW) về sắp xếp, đổi mới tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị. Trong đó, phấn đấu bắt đầu từ năm 2020 trở đi, 100% bí thư chi bộ ấp, khu phố đồng thời là trưởng ấp; 50% bí thư đảng ủy đồng thời là chủ tịch UBND xã, thị trấn, đẩy mạnh việc kiêm nhiệm chức danh và sáp nhập các tổ chức có nhiệm vụ tương đồng trong bộ máy đảng, nhà nước ở cấp huyện, mục tiêu của việc sắp xếp lại, đổi mới tổ chức, bộ máy nhằm làm tăng tính hiệu lực, hiệu quả của công tác điều hành, quản lý ở địa phương.

Có thể nói, từ kết quả thực hiện Nghị quyết số 02 của Tỉnh ủy, Kế hoạch số 35 của Huyện ủy về công tác xây dựng Đảng giai đoạn 2015 - 2020, các tổ chức cơ sở đảng đều đăng ký xây dựng mô hình chi bộ ấp trong sạch, vững mạnh và các mô hình kiêm nhiệm. Một số cơ quan có chức năng, nhiệm vụ gần giống nhau được sáp nhập. Bên cạnh đó, việc thực hiện tốt chủ trương “Tỉnh nắm tới xã, huyện nắm tới ấp, khu phố; xã nắm tới hộ gia đình”, bước đầu đã mang lại hiệu quả tích cực. Chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ tiếp tục chuyển biến tích cực, lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị tại địa phương. Đi liền với đó là công tác kiểm tra, giám sát và phúc tra đã đi vào nền nếp, hiệu quả được nâng lên. Các chương trình, kế hoạch hàng năm được thực hiện nghiêm túc góp phần ngăn ngừa tiêu cực và giữ gìn kỷ cương, kỷ luật trong Đảng...

Với những nỗ lực trong thực hiện nghiêm túc và linh hoạt công tác sắp xếp bộ máy, tổ chức cán bộ đã góp phần quan trọng mang lại hiệu quả trong chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội tại địa phương. Cụ thể, đưa kinh tế của huyện vực dậy phát triển, với giá trị sản xuất tăng bình quân 4,8%/năm. Xây dựng xã nông thôn mới được triển khai đồng bộ, đến nay đã công nhận 3 xã gồm: Đại Điền, Quới Điền và An Nhơn. Lĩnh vực du lịch được tập trung đầu tư theo hướng xã hội hóa, thu hút khách du lịch về huyện tăng cao. Kinh tế tập thể được củng cố và phát triển, kinh tế tư nhân đang có xu hướng phát triển mạnh...

Cẩm Trúc

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN