Thi đua “Đồng khởi mới”: Tạo sự lan tỏa trong xây dựng nông thôn mới

25/10/2019 - 07:09

BDK - Thực hiện Chỉ thị số 16-CT/TU của Tỉnh ủy về phát động phong trào thi đua “Đồng khởi mới”, đồng thời tích cực hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới (NTM)” giai đoạn 2016 - 2020 của Trung ương, UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện gắn với phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 với nội dung, hình thức phong phú, phát huy được sự sáng tạo của các tầng lớp nhân dân với phương châm “Huy động sức dân là chính”.

Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Ngọc Tam (thứ 3, trái sang) tham quan điểm trưng bày các sản phẩm nông nghiệp tại Đại hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh, tháng 10-2019.

Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Ngọc Tam (thứ 3, trái sang) tham quan điểm trưng bày các sản phẩm nông nghiệp tại Đại hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh, tháng 10-2019.

Phấn đấu năm 2020 tỉnh có 50 xã NTM

Trong những năm qua, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, các cấp, các ngành trong tỉnh đã tập trung, dồn sức, vận dụng linh hoạt, sáng tạo các giải pháp để thực hiện các tiêu chí (TC) NTM, nhằm góp phần hoàn thành mục tiêu đến năm 2020 tỉnh có 50 xã đạt chuẩn NTM; các xã còn lại cơ bản đạt 10 TC trở lên, trong đó xác định tất cả các xã phải hoàn thành 4 TC “cứng” (giao thông, thu nhập, môi trường và an toàn thực phẩm, quốc phòng và an ninh). Đối với cấp huyện, phấn đấu đưa huyện Chợ Lách đạt chuẩn huyện NTM và TP. Bến Tre hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM.

Để đạt mục tiêu, trong quá trình triển khai thực hiện, tỉnh thường xuyên rà soát, điều chỉnh các cơ chế, chính sách phù hợp với điều kiện của địa phương trong từng giai đoạn và điều chỉnh các quy hoạch xây dựng NTM phù hợp với định hướng phát triển chung. Tỉnh đã nghiên cứu, ban hành và triển khai đồng bộ, hiệu quả Đề án giao thông nông thôn giai đoạn 2018 - 2020 và Đề án thực hiện TC môi trường và an toàn thực phẩm với quyết tâm cao nhất hoàn thành TC theo tinh thần Nghị quyết Đại hội X của Đảng bộ tỉnh. Các cấp ngành, địa phương đã vào cuộc quyết liệt, hiệu quả. MTTQ Việt Nam tỉnh xác định vai trò, trách nhiệm của mình trong thi đua xây dựng NTM, nhất là trong các năm gần đây.

Ban Thường vụ Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh xây dựng kế hoạch để triển khai tổ chức thực hiện Chỉ thị số 16-CT/TU về thi đua “Đồng khởi mới”. Đến nay,  trong hệ thống MTTQ đã thực hiện 743 công trình, phần việc với tổng trị giá trên 162 tỷ đồng. “Qua thực hiện phong trào đã xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả trong xây dựng NTM như: Mô hình điểm về xây dựng “Ấp, khu phố văn hóa, xanh - sạch - đẹp”, “Quản lý, cảm hóa, giáo dục người vi phạm pháp luật và có nguy cơ vi phạm tại cộng đồng dân cư”. Hiện MTTQ Việt Nam tỉnh đang tiếp tục tổ chức phát động phong trào thi đua trong toàn hệ thống, nhất là huy động các nguồn lực để cùng các ngành, địa phương hoàn thành xây dựng NTM theo kế hoạch”, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đoàn Văn Đảnh cho biết.

Đoàn khách ngoài tỉnh đến tham quan tìm hiểu sản phẩm hoa kiểng Làng Văn hóa du lịch tại xã Vĩnh Thành, huyện Chợ Lách.

Đoàn khách ngoài tỉnh đến tham quan tìm hiểu sản phẩm hoa kiểng Làng Văn hóa du lịch tại xã Vĩnh Thành, huyện Chợ Lách.

Tạo sự lan tỏa sâu rộng

Chủ tịch UBND huyện Chợ Lách Trần Văn Đém cho biết, sau khi phát động phong trào thi đua “Đồng khởi mới” theo Chỉ thị số 16-CT/TU, các cấp ngành, địa phương trong huyện đã tập trung triển khai thực hiện nhiều công trình, phần việc để tăng tốc xây dựng xã NTM, huyện NTM. Kết quả bước đầu rất đáng phấn khởi, toàn huyện đã tổ chức công nhận được 8 xã, còn 2 xã Vĩnh Hòa, Hòa Nghĩa cũng đã đạt các TC, đang chờ tỉnh thẩm định công nhận trong năm 2019. Riêng đối với huyện NTM, huyện tự đánh giá cơ bản đạt 6/9 TC, còn lại 3 TC đều có kế hoạch, lộ trình, giải pháp cụ thể để tổ chức thực hiện, phấn đấu hoàn thành công nhận trước 30-6-2020.

Tỉnh đã nghiên cứu và sáng tạo phát động thực hiện “Ngày Chủ nhật NTM” để huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và cộng đồng dân cư xây dựng NTM. “Ngày Chủ nhật NTM” được tổ chức mỗi tháng 1 lần vào ngày Chủ nhật cuối cùng của tháng, bắt đầu triển khai thực hiện từ tháng 1-2019, tại tất cả các xã xây dựng NTM. Căn cứ vào tình hình thực tế, từng địa phương chủ động xác định nội dung thực hiện, tập trung vào các TC chưa đạt hoặc “đang còn yếu”. Riêng đối với các xã đã đạt chuẩn xã NTM thì tiếp tục củng cố, nâng chất theo Bộ TC NTM giai đoạn 2016 - 2020 và tiến tới xây dựng xã đạt chuẩn NTM nâng cao, kiểu mẫu.

Ngoài ra, tỉnh đã tiếp cận và triển khai nhanh chóng các hoạt động trong khuôn khổ Chương trình Mỗi xã một sản phẩm - OCOP để phát triển các sản phẩm theo hướng phát huy tài nguyên bản địa và nâng cao giá trị gia tăng; chọn ra các mặt hàng chủ lực, tiêu biểu để tập trung thực hiện, góp phần thực hiện thành công các chuỗi giá trị nông sản chủ lực của địa phương. Việc này nhằm thực hiện đạt kết quả TC thu nhập trong 4 TC “cứng”.

 Phó chủ tịch UBND tỉnh, Phó trưởng ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Nguyễn Hữu Lập cho rằng, để đạt mục tiêu đến cuối năm 2020 toàn tỉnh sẽ được công nhận tổng cộng 50 xã NTM, phấn đấu công nhận 9 xã đạt NTM nâng cao (mỗi huyện có 1 xã), 70 ấp tại các xã bãi ngang đạt chuẩn NTM, thì các cấp ngành, địa phương và người dân cần tiếp tục tham gia phong trào thi đua “Đồng khởi mới” theo tinh thần Chỉ thị số 16-CT/TU kết hợp phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng NTM” của Trung ương để phong trào xây dựng NTM thật sự lan tỏa sâu rộng hơn.

Đến nay, toàn tỉnh có 46 xã hoàn thành 19 TC xã NTM, trong đó có 43 xã được Ban Chỉ đạo tỉnh công nhận và tổ chức lễ công bố; 14 xã đạt 15 - 18 TC, 62 xã đạt 10 - 14 TC, 25 xã đạt 5 - 9 TC, không có xã đạt dưới 5 TC. Trung bình đạt TC trên xã là 13,69 TC.

Dự kiến đến cuối năm 2019, Ban Chỉ đạo tỉnh sẽ đánh giá, công nhận thêm 6 xã, nâng tổng số xã đạt chuẩn NTM lên 49 xã. Đối với các TC huyện NTM, Chợ Lách tự đánh giá cơ bản đạt 6/9 TC, hiện đang tiếp tục tập trung thực hiện, phấn đấu hoàn thành trong năm 2020. TP. Bến Tre đang hoàn thiện thủ tục đề nghị công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM.

Bài, ảnh: Hữu Hiệp

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN