Đoàn Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh:

Tiên phong, sáng tạo, khẳng định dấu ấn thanh niên

12/08/2022 - 05:48

BDK - Trong nhiệm kỳ 2017 - 2022, trên cơ sở bám sát sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, sự quan tâm, phối hợp của các cấp ủy Đảng, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đoàn Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh (Đoàn Khối tỉnh) đã có nhiều đổi mới trong phương thức lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai các hoạt động có điểm nhấn, đi vào chiều sâu, tạo sự chuyển biến trong mọi mặt của công tác đoàn và phong trào thanh niên.

Tuổi trẻ Đoàn Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh xung kích, sáng tạo, để lại nhiều dấu ấn trong phong trào thanh niên.

Tuổi trẻ Đoàn Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh xung kích, sáng tạo, để lại nhiều dấu ấn trong phong trào thanh niên.

Một nhiệm kỳ với nhiều dấu ấn

Đoàn Khối tỉnh và các tổ chức đoàn trực thuộc đã tập trung tuyên truyền, giáo dục, với nội dung và hình thức đa dạng, sáng tạo, góp phần giáo dục truyền thống, bồi dưỡng lý tưởng, đạo đức cách mạng, lối sống văn hóa, tinh thần sống và làm việc theo pháp luật của đoàn viên, thanh niên. Điểm nổi bật là đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và các phương tiện truyền thông hiện đại trong đổi mới nội dung, cách thức tuyên truyền, giáo dục của Đoàn. Trong đó, việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW được xác định là nội dung xuyên suốt, nhiệm vụ căn bản, bao trùm trong công tác giáo dục của Đoàn.

Các cấp bộ Đoàn tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống văn hóa; tập trung vào việc xác lập các giá trị, tiêu chí, chuẩn mực trong hành vi, ứng xử, trong lối sống hàng ngày. Cuộc vận động “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới” được cụ thể hóa thành giá trị hình mẫu của đoàn viên, thanh niên Đoàn Khối tỉnh “vững nghiệp vụ, giỏi chuyên môn, tay nghề cao”.

Các hoạt động góp phần đảm bảo an sinh xã hội tiếp tục được triển khai theo phương thức kết hợp các đợt hoạt động cao điểm như: Xuân biên giới - Tết hải đảo, Tháng Thanh niên, Tháng Công nhân, Chiến dịch tình nguyện “Kỳ nghỉ hồng”... với các hoạt động tình nguyện hướng tới các đối tượng yếu thế, người có công, người có hoàn cảnh khó khăn, chăm lo đoàn viên, thanh niên, cán bộ Đoàn của cơ quan, đơn vị. Hỗ trợ thắp sáng trên 30 tuyến đường giao thông nông thôn, hỗ trợ xây dựng 50 nhà tình thương. Tổ chức 25 hoạt động chuyển giao khoa học công nghệ. Khám chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí trên 6,5 ngàn lượt người dân, hiến 586 đơn vị máu. Tổng giá trị các hoạt động của tuổi trẻ Đoàn Khối tỉnh góp phần đảm bảo an sinh xã hội trong nhiệm kỳ 2017 - 2022 trên 15 tỷ đồng. Kết quả, trong nhiệm kỳ đã thực hiện đạt và vượt 8/10 chỉ tiêu nghị quyết đề ra.

Quan tâm phát triển đoàn viên, thanh niên

Thông qua các hoạt động đoàn và phong trào thanh niên, Đoàn Khối tỉnh và các tổ chức đoàn trực thuộc đã khơi dậy tinh thần, thái độ học tập nâng cao trình độ, tạo môi trường hỗ trợ đoàn viên nghiên cứu khoa học, rèn luyện tư duy độc lập sáng tạo. Chất lượng của đoàn viên, thanh niên ngày càng nâng cao, góp phần tạo nguồn nhân lực trình độ, kỹ năng, chuyên nghiệp, chuyên môn hóa cao.

 Các cấp bộ Đoàn đã tích cực tham mưu cho cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, đơn vị tạo điều kiện cử cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên học tập, nghiên cứu, nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị, ngoại ngữ, tin học đáp ứng nhu cầu bản thân và yêu cầu công tác. Phát động đoàn viên, thanh niên, đặc biệt là lực lượng cán bộ trẻ đảm nhận nghiên cứu, ứng dụng, vận hành các chương trình, đề án, dây chuyền, thiết bị hiện đại trong thực hiện nhiệm vụ phát triển sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế tại các doanh nghiệp.

Mục tiêu xác định trong nhiệm kỳ mới là chú trọng xây dựng tổ chức đoàn thật sự vững mạnh và tập trung xây dựng hình mẫu thanh niên Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh, với thế hệ thanh niên sống có lý tưởng cách mạng, gương mẫu chấp hành pháp luật, khát vọng vươn lên, thực hiện ước mơ, hoài bão trong lập thân, lập nghiệp. Cổ vũ thanh niên thi đua học tập, sáng tạo trong lao động, làm giàu vốn tri thức, nâng cao tay nghề để phục vụ tốt nhiệm vụ chuyên môn tại cơ quan, doanh nghiệp. Phát huy thế mạnh của thanh niên Khối Cơ quan - Doanh nghiệp, sáng tạo, ứng dụng khoa học công nghệ vào các hoạt động, sản xuất của cơ quan, doanh nghiệp và tiên phong trong các hoạt động chuyển đổi số, góp phần cùng tuổi trẻ Bến Tre đưa tỉnh nhà sánh vai với các tỉnh trong khu vực và cả nước.

Đoàn viên, thanh niên Đoàn Khối tỉnh phát huy vai trò là lực lượng xung kích, đề ra nhiều sáng kiến trong công tác chuyên môn, góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị của Đảng ủy Khối, Đoàn Khối, các cơ quan, đơn vị. Công tác xây dựng tổ chức đoàn, Đoàn tham gia xây dựng Đảng, cơ quan, đơn vị có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần ổn định tổ chức, đặt nền móng cho sự phát triển vững mạnh của Đoàn Khối tỉnh.   

Bài, ảnh: Thanh Đồng

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN