Tiếp tục đẩy mạnh công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ

20/08/2014 - 07:39

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh vừa triển khai thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TW ngày 15-5-2013 của Bộ Chính trị và Kế hoạch của Tỉnh ủy về tiếp tục đẩy mạnh công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ từ nay đến năm 2020 và những năm tiếp theo.

Theo thống kê, hiện toàn tỉnh có trên 35.300 người được công nhận liệt sĩ, trong đó, đã quy tập mộ vào nghĩa trang trên 18.000 liệt sĩ. Thời gian qua, công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ còn một số hạn chế như: số hài cốt liệt sĩ chưa tìm kiếm, chưa biết thông tin còn nhiều; tỷ lệ hài cốt liệt sĩ đã quy tập chưa chính xác họ tên, quê quán còn cao; việc báo tin mộ liệt sĩ đến thân nhân, gia đình liệt sĩ chưa sâu rộng; công tác quản lý lưu trữ, khai thác thông tin, tổ chức tìm kiếm chưa khoa học; việc đầu tư và huy động nguồn lực trong xã hội phục vụ công tác này chưa đáp ứng nhu cầu.

Để triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 24 của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã yêu cầu các ngành, các cấp thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm: Đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền, mặt trận, đoàn thể và các tầng lớp nhân dân về công tác quy tập, tìm kiếm hài cốt liệt sĩ. Vận động các tổ chức, cá nhân và kiều bào ở nước ngoài cung cấp thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ, hỗ trợ và phối hợp tham gia tìm kiếm. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Chủ động kết nối xử lý và khai thác các nguồn thông tin, giải mã ký hiệu, phiên hiệu đơn vị quân đội, kiện toàn hồ sơ, sơ đồ mộ chí. Tăng cường chỉ đạo tổ chức thực hiện từ tỉnh đến cơ sở, hướng dẫn cách thức tiếp nhận hài cốt, xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin và thông tin về mộ liệt sĩ. Hướng dẫn đầy đủ, cụ thể các địa phương, các ngành có liên quan về quy trình tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; tổ chức lễ đón nhận và an táng hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện, hài cốt liệt sĩ do các đơn vị tìm kiếm.

Về tổ chức thực hiện, giao cho các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy có trách nhiệm quán triệt trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về nội dung Chỉ thị số 24 của Bộ Chính trị. Đảng ủy Quân sự tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm hướng dẫn các địa phương về công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; tổ chức tổng kết, khen thưởng các tổ chức, cá nhân có nhiều thành tích tham gia công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Được biết, UBND tỉnh cũng đã có quyết định thành lập Ban Chỉ đạo 1237 tỉnh Bến Tre về tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ từ nay đến năm 2020 và những năm tiếp theo, do đồng chí Trần Ngọc Tam - Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng ban; Đại tá Nguyễn Văn Lăng - Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, đồng chí Lê Phương Thắng - Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội làm Phó ban.

T.Long

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN