TP. Bến Tre đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

07/12/2022 - 05:22

BDK - Đảng bộ TP. Bến Tre có 52 chi bộ, đảng bộ trực thuộc, trong đó có 17 đảng bộ cơ sở và 35 chi bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ thành phố với tổng số 7.049 đảng viên (ĐV). Thời gian qua, công tác kiểm tra, giám sát (KT, GS) trong Đảng bộ được cấp ủy các cấp lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, thực hiện toàn diện các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng, triển khai quán triệt nghị quyết, quyết định, hướng dẫn… của Trung ương và của Tỉnh ủy đến các chi bộ, đảng bộ, ĐV sâu rộng và thường xuyên. Nhờ vậy, chất lượng sinh hoạt đảng được nâng lên, góp phần hạn chế ĐV vi phạm kỷ luật.

Bí thư Thành ủy TP. Bến Tre Nguyễn Văn Tuấn trao Huy hiệu Đảng đợt 2-9 cho các đảng viên.

Bí thư Thành ủy TP. Bến Tre Nguyễn Văn Tuấn trao Huy hiệu Đảng đợt 2-9 cho các đảng viên.

Kịp thời phát hiện, xử lý

Đảng bộ TP. Bến Tre luôn chú trọng việc lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao nhận thức của cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra (UBKT) các cấp về công tác KT, GS và thi hành kỷ luật Đảng. Nghiêm túc quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng về công tác KT, GS. Ban hành kịp thời các quy định, quy chế hướng dẫn về công tác KT, GS và thi hành kỷ luật của Đảng. Thường xuyên quan tâm, kiện toàn tổ chức, bộ máy hoạt động của UBKT các cấp, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ làm công tác KT.

Bên cạnh đó, Đảng bộ thành phố luôn quan tâm chỉ đạo thực hiện công tác KT, GS cán bộ, ĐV, xem đây là việc làm thường xuyên và trở thành nền nếp từ thành phố đến cơ sở. Từ đầu nhiệm kỳ 2020 - 2025 đến nay, cấp ủy các cấp thành phố đã KT 60 tổ chức đảng (TCĐ), 1.509 ĐV (có 244 cấp ủy viên); GS 60 TCĐ, 177 ĐV (có 66 cấp ủy viên). UBKT các cấp KT 12 ĐV (có 3 cấp ủy viên) khi có dấu hiệu vi phạm; kết luận vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật 8 ĐV. KT 87 TCĐ về thực hiện nhiệm vụ KT, GS và thi hành kỷ luật đảng. GS chuyên đề 44 TCĐ, 45 ĐV đều là cấp ủy viên; GS thường xuyên 51 TCĐ, 125 ĐV (có 87 cấp ủy viên). Giải quyết tố cáo 1 ĐV và khiếu nại kỷ luật đảng 1 trường hợp. KT tài chính đảng đối với 234 TCĐ và 12.320 ĐV về quản lý, sử dụng ngân sách và thu, nộp, sử dụng đảng phí. Qua KT, GS, cấp ủy và UBKT các cấp đã thi hành kỷ luật 34 ĐV, bằng các hình thức: khiển trách 25, cảnh cáo 6, khai trừ 3 trường hợp.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Tuấn cho biết: Thời gian qua, các cấp ủy đã phát huy tốt tính chủ động phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm, xử lý nghiêm minh các trường hợp vi phạm. Qua quá trình thực hiện đã khắc phục dần những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị; ý thức tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức của cán bộ, ĐV được nâng lên, trách nhiệm của người đứng đầu được phát huy, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ. Đồng thời, triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng chống tham nhũng, đẩy mạnh cải cách hành chính, việc thực hiện các quy định về công khai minh bạch trong các hoạt động: quy trình thủ tục giải quyết công việc, việc quản lý sử dụng nguồn ngân sách, tài sản… theo đúng quy định. Phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, không để xảy ra tham nhũng.

Đổi mới phương pháp, quy trình

Theo Phó bí thư Thường trực Thành ủy Võ Thanh Hồng, Thành ủy đã đổi mới, nâng cao chất lượng đối với công tác KT, GS, tập trung vào 3 nội dung trọng tâm. Về nội dung, ngay từ đầu nhiệm kỳ 2020 - 2025, Thành ủy đã chỉ đạo UBKT Thành ủy phối hợp với các phòng, ban, ngành thành phố có liên quan tham mưu xây dựng chương trình KT, GS nhiệm kỳ theo phương châm “GS phải mở rộng”, “KT phải có trọng tâm, trọng điểm”, “lãnh đạo nội dung gì thì KT, GS nội dung đó”. Do đó, các nội dung KT, GS trong Chương trình KT, GS nhiệm kỳ 2020 - 2025 và hàng năm đều có tập trung vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị thực tế và quan trọng tại địa phương.

 Về chủ trì các cuộc KT, GS, đã phân công các đồng chí Thường trực Thành ủy trực tiếp chủ trì, kết luận các đoàn KT, GS theo chương trình đề ra. Đồng thời, hàng năm đều có phân công 10 đồng chí Thành ủy viên thực hiện GS thường xuyên đối với TCĐ gắn với cán bộ, ĐV là người đứng đầu thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý về việc rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, tinh thần trách nhiệm, việc chấp hành chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định những điều ĐV không được làm...  

Đổi mới trong phương pháp, quy trình KT, GS đó là cơ cấu thành phần đoàn ít người nhưng am hiểu lĩnh vực, nội dung KT, GS. Các văn bản GS đều đổi mới theo hướng cụ thể. Thông báo kết quả, kết luận rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, thời gian khắc phục cụ thể và có phân công tổ chức, cá nhân theo dõi báo cáo việc khắc phục của TCĐ và ĐV sau KT, GS. Đồng thời, Thành ủy cũng đã chỉ đạo UBKT Thành ủy tham mưu xây dựng các quy trình nghiệp vụ công tác KT, GS.

“Thành ủy sẽ tiếp thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 04-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “tăng cường công tác phối hợp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác KT, GS, thi hành kỷ luật của Đảng”. Theo dõi, nắm bắt tình hình nói chung và công tác KT, GS nói riêng, nhất là trong việc thực hiện các giải pháp kéo giảm ĐV bị xử lý kỷ luật theo Chương trình số 13-CTr/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “thực hiện đồng bộ các giải pháp kéo giảm ĐV vi phạm kỷ luật”. Thường xuyên KT, đôn đốc, nhắc nhở, đảm bảo thực hiện đạt chỉ tiêu kéo giảm 10% ĐV bị thi hành kỷ luật so với nhiệm kỳ 2015 - 2020. Đồng thời, kiên quyết xử lý nghiêm, kịp thời đối với các trường hợp vi phạm, không vì nể nang, thành tích, bao che hoặc xử lý nội bộ để răn đe, giáo dục nhằm phòng ngừa vi phạm”.

(Bí thư Thành ủy TP. Bến Tre Nguyễn Văn Tuấn)

Bài, ảnh: Huyền Thu

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN