TP. Bến Tre lấy ý kiến đóng góp văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ XII

19/03/2020 - 13:57

BDK.VN - Ngày 19-3-2020, Thành ủy TP. Bến Tre tổ chức hội nghị thảo luận, đóng góp dự thảo Văn kiện trình Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XII nhiệm kỳ 2020-2025. Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Tuấn, Phó bí thư Thường trực Thành ủy Võ Thanh Hồng cùng các đại biểu nguyên là Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố qua các thời kỳ, các thành viên Tiểu ban văn kiện đại hội tham dự.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Tuấn phát biểu kết luận hội nghị

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Tuấn phát biểu kết luận hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, đóng góp cho Văn kiện Đại hội đảng bộ thành phố như: Trong phần đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết nên xem lại chỉ tiêu và chất lượng phát triển đảng; đánh giá chất lượng, hiệu quả hoạt động các đoàn thể, nhất là cấp cơ sở; mạnh dạn chỉ ra những hạn chế để có hướng khắc phục trong nhiệm kỳ tiếp theo.

Về phương châm đại hội, đại biểu cho rằng nên thêm thành tố “trách nhiệm”, để nhấn mạnh sự quyết tâm của đại hội, nhất là phát huy vai trò tiên phong của người đứng đầu. Phương hướng nhiệm kỳ 2020-2025, đại biểu đề nghị nên đặc biệt quan tâm nội dung xây dựng đội ngũ cán bộ đủ chuẩn chất, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị trong giai đoạn mới; trong phát triển đô thị chú trọng vấn đề quy hoạch, môi trường, đảm bảo trật tự xã hội.

Về mục tiêu đến năm 2030 thành phố cơ bản hoàn thành các tiêu chí đô thị loại I, đại biểu thống nhất và đề nghị thành phố cần nghiên cứu có giải pháp huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, nhất là có giải pháp thực hiện đạt các tiêu chí trọng tâm là diện tích và dân số của đô thị loại I.

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Tuấn ghi nhận và đánh giá cao các ý kiến đóng góp tâm huyết, trách nhiệm của các đồng chí cách mạng lão thành vì sự phát triển của thành phố. Bí thư Thành ủy đề nghị: Tiểu ban văn kiện thành phố nghiêm túc tiếp thu, vận dung một cách phù hợp các ý kiến đóng góp đưa vào Văn kiện trình Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XII nhiệm kỳ 2020-2025. Dự kiến đại hội sẽ diễn ra vào cuối tháng 6-2020.

                                                                                            Tin, ảnh: Hồng Quốc

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN