Triển khai gói tín dụng 52,5 tỷ đồng phục hồi và phát triển kinh tế

08/05/2022 - 18:07

BDK - Theo Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ, Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) thực hiện cho vay 5 chương trình tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác bị ảnh hưởng do đại dịch Covid-19.

Trong tháng 5-2022, Ngân hàng CSXH Chi nhánh tỉnh đã được giao chỉ tiêu đợt 1 năm 2022 là 52,5 tỷ đồng. Trong đó, chương trình cho vay hỗ trợ, duy trì và mở rộng việc làm 30 tỷ đồng; chương trình cho vay nhà ở xã hội 17 tỷ đồng; chương trình cho vay học sinh, sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn để mua máy tính, thiết bị phục vụ học tập trực tuyến 5 tỷ đồng và chương trình cho vay đối với các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập 500 triệu đồng.

Đến nay, Ngân hàng CSXH phối hợp với Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác cấp xã đã giải ngân 9,171 tỷ đồng, với 199 khách hàng vay vốn và đang hoàn thiện hồ sơ vay vốn của 500 khách hàng để tiếp tục giải ngân trong những ngày đầu tháng 5-2022. Phấn đấu đến cuối tháng 5-2022, Ngân hàng CSXH Chi nhánh tỉnh đưa hết nguồn vốn 52,5 tỷ đồng đến các đối tượng thụ hưởng theo Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ.

Theo sự chỉ đạo của Ngân hàng CSXH Việt Nam, Ngân hàng CSXH Chi nhánh tỉnh tiếp tục tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban ngành và UBND các huyện, thành phố rà soát, bổ sung nhu cầu vốn tín dụng chính sách đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác để thực hiện các chương trình cho vay theo Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ.

Các đối tượng thụ hưởng liên hệ với Tổ tiết kiệm và vay vốn hoặc Ngân hàng CSXH nơi cư trú để được hướng dẫn hồ sơ vay vốn.

Thời gian giải ngân nguồn vốn cho vay không vượt quá thời điểm ngày 31-12-2023 hoặc thời điểm hết nguồn vốn cho vay.

Trần Văn Thành

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN