Triển khai thực hiện các chủ trương, giải pháp lãnh đạo của đại hội XII Đảng bộ Quân sự tỉnh

19/03/2021 - 06:27

BDK - Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân sự tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 là cột mốc đánh dấu sự trưởng thành của Đảng bộ và lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh nhà trong chặng đường 75 năm qua. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành mới đúng nguyên tắc, Điều lệ Đảng; đề ra những chủ trương, giải pháp để lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh nhà trong 5 năm tới.

Huấn luyện chiến sĩ mới ngày đầu về đơn vị ở D516/eBBKTT895. Ảnh: Hoàng Nam

Huấn luyện chiến sĩ mới ngày đầu về đơn vị ở D516/eBBKTT895. Ảnh: Hoàng Nam

Đại hội đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 5 năm tới. Trong đó nhấn mạnh: Phát huy truyền thống anh hùng, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, góp phần đưa Bến Tre phát triển nhanh, bền vững. Đồng thời, tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền chăm lo xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, trình độ sẵn sàng chiến đấu của LLVT tỉnh. Chủ động phòng ngừa, đấu tranh làm thất bại chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, xử lý có hiệu quả mọi tình huống, không để bị động bất ngờ; bảo vệ vững chắc địa bàn, góp phần cùng các lực lượng giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội...

Đại hội cũng xác định 3 khâu đột phá cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện, làm đòn bẩy trong tổ chức thực hiện nghị quyết (NQ) đại hội, đó là: (1) Nâng cao chất lượng huấn luyện; (2) Tăng cường xây dựng LLVT tỉnh chính quy, chấp hành nghiêm kỷ luật; (3) Nâng cao năng lực, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, vai trò nêu gương của người đứng đầu.

Các văn kiện trên được Đảng ủy Quân sự tỉnh, cấp ủy các tổ chức đảng trực thuộc, Đảng ủy Quân sự huyện, thành phố tổ chức triển khai quán triệt đến từng đảng viên, cán bộ, chiến sĩ. Có 45/45 cán bộ chủ chốt và 607/607 cán bộ, chiến sĩ tham gia học tập, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong Đảng bộ và LLVT tỉnh nhà. Tuy nhiên, để triển khai thực hiện đạt hiệu quả, cấp ủy, người chỉ huy, chính ủy, chính trị viên các cơ quan, đơn vị quan tâm các vấn đề sau:

Một là, tiếp tục tổ chức quán triệt lại trong cơ quan, đơn vị mình những nội dung cơ bản, vấn đề trọng tâm cần nắm vững, các mục tiêu, chỉ tiêu và giải pháp đã được xác định trong các NQ đầu nhiệm kỳ. Từng cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu phải “cảm” được NQ, thường xuyên nghiên cứu, trao đổi để lan tỏa được tinh thần của NQ trong đảng bộ, cơ quan, đơn vị.

Hai là, từng tổ chức cơ sở đảng xây dựng các văn bản cụ thể hóa các nội dung quan trọng, các khâu đột phá phù hợp với đặc điểm, chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị mình, có phân kỳ thời gian, phân công người thực hiện cụ thể, càng chi tiết càng dễ thực hiện và đánh giá kết quả sau này.

Ba là, xây dựng quyết tâm chính trị trong tập thể lãnh đạo, chỉ huy như Bác Hồ đã dạy: NQ đã có rồi thì mọi người chỉ có bàn bạc giải pháp phù hợp nhất, cách hay nhất để thực hiện chứ không được phép bàn lùi. Ở đây, vai trò của người đứng đầu có ý nghĩa quyết định, nếu như người lãnh đạo chỉ huy có quyết tâm cao thì sẽ truyền năng lượng, cảm hứng cho tập thể và tin rằng sẽ đạt kết quả tốt.

Bốn là, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, nhất là người đứng đầu và phát huy tính chủ động, sáng tạo của đông đảo cán bộ, chiến sĩ trong từng cơ quan, đơn vị. Kết hợp với việc tổ chức các hoạt động thi đua, khen thưởng phù hợp tạo động lực thúc đẩy việc thực hiện. Đồng thời sơ kết, tổng kết; tiến hành kiểm tra, giám sát để kịp thời khắc phục những mặt hạn chế, phát huy tối đa ưu điểm để đạt kết quả tốt nhất.

Chặng đường 5 năm tới là một giai đoạn tương đối dài, nhiều mục tiêu còn chờ chúng ta ở phía trước. Tin rằng, với sự đoàn kết thống nhất trong toàn Đảng bộ theo phương châm “Dân chủ - Kỷ cương - Nêu gương - Quyết thắng”, LLVT Bến Tre sẽ gặt hái được nhiều thành tựu mới, có nhiều tập thể và cá nhân điển hình xuất sắc trong quá trình thực hiện NQ và nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương, góp phần tô thắm truyền thống đơn vị 2 lần Anh hùng LLVT nhân dân trong giai đoạn cách mạng mới.

Đại tá Võ Thanh Sơn (Chủ nhiệm Chính trị Bộ CHQS tỉnh)

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN