Từ phong trào “Đồng khởi” 1960 đến “Đồng khởi mới”

13/01/2023 - 05:41

BDK - Từ phong trào Đồng khởi 1960, để tiếp tục phát huy tinh thần đó, tháng 12-1997, Tỉnh ủy khóa VI ban hành Nghị quyết (NQ) số 07-NQ/TU về tổ chức kỷ niệm những ngày lịch sử lớn năm 2000, trong đó có phát động phong trào “Đồng khởi mới” đẩy mạnh công nghiệp hóa - hiện đại hóa, đẩy lùi nghèo nàn và lạc hậu. Đây chính là nét sáng tạo riêng của Bến Tre trong việc cụ thể hóa NQ Đại hội VI Đảng bộ tỉnh và NQ Đại hội VIII của Đảng.

Thi công bờ kè sông Bến Tre, khu vực Phường 8 (TP. Bến Tre). Ảnh: Hữu Hiệp

Thi công bờ kè sông Bến Tre, khu vực Phường 8 (TP. Bến Tre). Ảnh: Hữu Hiệp

Thi đua “Đồng khởi mới”

Năm 2001, để triển khai thực hiện NQ Đại hội VII Đảng bộ tỉnh và NQ Đại hội IX của Đảng, Tỉnh ủy đã phát động tiếp tục đẩy mạnh cuộc “Đồng khởi mới” đi vào chiều sâu trong sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn, nhằm đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế, chú trọng các mũi đột phá, tập trung tăng tốc, tạo sự chuyển biến cơ cấu kinh tế theo hướng hiện đại.

Ngày 7-1-2015, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 16-CT/TU về phát động phong trào thi đua “Đồng khởi mới” với 3 khâu đột phá là xây dựng đô thị, xây dựng nông thôn mới (NTM) và xây dựng Đảng. Đồng thời, triển khai Chương trình số 10-CTr/TU về Đồng khởi khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp nhằm khơi dậy, thúc đẩy phong trào khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp ở địa phương.

Ngày 17-10-2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 01-CT/TU về phát động phong trào thi đua “Đồng khởi mới” giai đoạn 2020 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Trong đó, đặc biệt là xác định rõ nội dung thi đua “Hai chân - Ba mũi”. Phương thức thực hiện chủ đạo là tổ chức phát động rộng rãi trong nội bộ và nhân dân. Trong nội bộ, bảo đảm có 100% tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị đăng ký nội dung thi đua theo hướng “ngành ngành thi đua”; yêu cầu cần xác định mục tiêu cụ thể, rõ thời gian hoàn thành.

Quán triệt Chỉ thị số 01-CT/TU, trong năm 2021, các cấp ngành và địa phương đã đề ra chỉ tiêu, đầu việc, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện cụ thể và tổ chức phát động rộng rãi trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, bước đầu tạo được sự quyết tâm, đồng thuận cao trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Để tiếp tục phát huy những kết quả của năm 2021, đồng thời triển khai thực hiện tốt chủ đề “Đồng thuận - Sáng tạo - Phát triển” theo NQ Tỉnh ủy năm 2022, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã lãnh đạo triển khai thực hiện phong trào thi đua “Đồng khởi mới” năm 2022 với những nội dung thi đua cụ thể, toàn diện hơn trên các lĩnh vực. Ở lĩnh vực xây dựng Đảng, tập trung xây dựng, tăng số lượng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh (TSVM); giảm số tổ chức đảng yếu kém, giảm đảng viên buông bỏ công tác ở cơ sở; giảm đảng viên vi phạm, bị xử lý kỷ luật. Thi đua xây dựng chi bộ, đảng bộ TSVM. Riêng các huyện ủy, thành ủy tiếp tục thi đua xây dựng chi bộ ấp, khu phố TSVM toàn diện. Phát triển kinh tế - xã hội, tạo đột phá mạnh mẽ trong xây dựng các khu, cụm công nghiệp; xây dựng NTM, tập trung huy động nguồn lực xã hội hóa hoàn thiện hệ thống giao thông nông thôn; phát triển đô thị; giảm nghèo, thoát nghèo bền vững.

Lan tỏa phong trào

Sau 2 năm triển khai thực hiện, phong trào thi đua “Đồng khởi mới” ngày càng tạo được sự lan tỏa tích cực trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Trong công tác xây dựng Đảng, tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới, nâng cao hiệu quả học tập, quán triệt, cụ thể hóa thực hiện NQ của Đảng, nhất là NQ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, NQ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI và các văn bản cụ thể hóa; thực hiện NQ số 03-NQ/TU của Tỉnh ủy về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị TSVM; xây dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm nhiệm vụ. Đến nay, toàn tỉnh kết nạp được 1.101 đảng viên mới, vượt chỉ tiêu kết nạp năm 2022, tỷ lệ 122,33%, nâng số lượng kết nạp từ đầu nhiệm kỳ 2020 - 2025 đến nay là 2.760 đảng viên. Tỉnh có 157 chi bộ ấp, khu phố được công nhận TSVM toàn diện, vượt chỉ tiêu NQ Tỉnh ủy năm 2022 (tỷ lệ 165%); hiện toàn tỉnh có 262 chi bộ ấp, khu phố được công nhận TSVM toàn diện.

 Về phát triển kinh tế - xã hội, GRDP năm 2021 đạt 1,33%; năm 2022 đạt 7,33%; GRDP bình quân đầu người 44,3 triệu đồng/người năm 2021, tăng lên 49,1 triệu đồng/người trong năm 2022. Toàn tỉnh đã công nhận 80 xã đạt chuẩn xã NTM, 20 xã đạt chuẩn xã NTM nâng cao, 23 xã đạt 15 - 18 tiêu chí, 39 xã đạt 10 - 14 tiêu chí và không có xã đạt dưới 10 tiêu chí; trung bình đạt 16,74 tiêu chí/xã. Cuối năm 2022, tỉnh công nhận thêm 3 xã đạt chuẩn NTM, 3 xã đạt chuẩn NTM nâng cao và 2 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các quy hoạch phát triển đô thị đã được phê duyệt. Đến nay, trên địa bàn tỉnh có 1 đô thị loại II, 3 đô thị loại IV, 20 đô thị loại V. Diện tích dự án đầu tư phát triển đô thị được triển khai trong năm 2022 là 150ha, hiện có 3 dự án đã chọn được nhà đầu tư đang triển khai quy trình đầu tư xây dựng, với quy mô 125,7ha.

Các hoạt động xúc tiến, thu hút đầu tư được triển khai thực hiện hiệu quả theo đúng kế hoạch, đặc biệt là sự kiện ký kết thỏa thuận hợp tác đầu tư giữa tỉnh với 10 tập đoàn lớn hàng đầu cả nước về nhiều lĩnh vực. Huy động vốn đầu tư phát triển toàn xã hội ước đạt 22.720 tỷ đồng, tăng 13,4% so với cùng kỳ, đạt 94,67% kế hoạch. Đến nay, trên địa bàn tỉnh có 5 dự án điện gió phát điện thương mại với công suất 93,05MW. Qua 2 năm thực hiện phong trào thi đua, các huyện, thành phố đã xây dựng được 96 điển hình. Đảng bộ Bộ đội Biên phòng 7 điển hình. Đảng bộ Quân sự, Đảng bộ Công an tỉnh và Đảng bộ Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh, mỗi đơn vị xây dựng được 4 điển hình.

“Để phong trào thi đua “Đồng khởi mới” thật sự đi vào cuộc sống, thời gian tới, các cấp ủy Đảng, chính quyền cần tập trung tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo trong quán triệt, triển khai cụ thể hóa thực hiện và tuyên truyền sâu rộng Chỉ thị số 01-CT/TU, làm cho cán bộ, đảng viên và nhân dân thật sự “hiểu đúng - nhận thức sâu - đồng thuận cao - tích cực hưởng ứng thực hiện”. Phát huy mạnh mẽ vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu. Tập trung xây dựng kế hoạch phát động “Học tập điển hình, bắt kịp điển hình, vượt qua điển hình”, tiếp tục duy trì, xây dựng, nhân rộng chi bộ ấp, khu phố TSVM toàn diện. Huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đồng thuận, đồng bộ, đồng loạt tạo khí thế thi đua “Đồng khởi mới” trong tình hình mới”.

(Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Thị Hoàng Yến)

Phương Huyền

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN