Về việc cấp giấy phép hoạt động khai thác các mỏ cát

17/09/2020 - 19:21

BDK - Cử tri xã Tân Trung, huyện Mỏ Cày Nam đề nghị tỉnh xem xét, rút giấy phép hoạt động khai thác các mỏ cát trên sông Cổ Chiên vì cử tri băn khoăn, cho rằng việc cấp phép hoạt động khai thác sẽ gây sạt lở. Tuy nhiên, cùng nội dung này, cử tri xã Định Thủy, huyện Mỏ Cày Nam đề nghị UBND tỉnh cấp phép khai thác các mỏ cát trên sông Hàm Luông để hạn chế việc khai thác cát trái phép và góp phần tăng thu cho ngân sách tỉnh, đưa hoạt động khai thác khoáng sản hoạt động trong khuôn khổ quy định pháp luật.

- UBND tỉnh trả lời: Hiện nay, trên địa bàn tỉnh không có giấy phép khai thác khoáng sản nào còn hiệu lực. Do nhu cầu cát san lấp rất lớn, vì vậy, việc khai thác cát trái phép, không đúng quy định sẽ làm thất thoát tài nguyên, có thể gây ảnh hưởng sạt lở, tạo dư luận không tốt trong nhân dân.

Trên cơ sở Nghị quyết số 08/2014/NQ-HĐND ngày 10-7-2014 của HĐND tỉnh về việc điều chỉnh Quy hoạch thăm dò khai thác sử dụng cát lòng sông tỉnh đến năm 2020, UBND tỉnh đã xây dựng Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với 5 khu vực mỏ trên địa bàn tỉnh, trong đó có mỏ cát trên sông Cổ Chiên, xã Cẩm Sơn, huyện Mỏ Cày Nam. Qua đấu giá quyền khai thác khoáng sản, đơn vị trúng đấu giá là Công ty TNHH Xây dựng - Dịch vụ - Thương mại - Vận tải Trung Hiếu Phát. Hiện nay, công ty này đang gửi hồ sơ cấp giấy phép khai thác theo quy định của Luật Khoáng sản. Đồng thời, trên sông Hàm Luông, UBND tỉnh cũng đã phê duyệt trúng đấu giá đối với 3 khu vực mỏ để đưa vào khai thác.

Việc đưa các mỏ vào đấu giá khai thác có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội, sử dụng hiệu quả và giảm bớt tình trạng khai thác trái phép trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, để đảm bảo người dân hiểu đúng, đầy đủ các chủ trương, các quy định của pháp luật về khoáng sản thì chính quyền địa phương cần thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, vận động để người dân hiểu rõ các quy định và chế tài trong hoạt động khai thác khoáng sản, đảm bảo mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

BBT

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN