Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh trao 88 xe lăn, xe lắc

Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh trao 88 xe lăn, xe lắc