Xây dựng khu liên hợp xử lý chất thải rắn tập trung

17/09/2021 - 15:32

BDK.VN - UBND tỉnh đã thống nhất phương án quản lý rác thải tỉnh Bến Tre giai đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Trong đó, xác định quy hoạch và xây dựng Khu Liên hợp xử lý chất thải rắn tập trung của tỉnh và lồng ghép vào Quy hoạch tỉnh Bến Tre thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn 2050. Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ tính toán quy mô các khu liên hợp xử lý chất thải rắn tập trung phù hợp nhằm sử dụng hiệu quả đất đai.

Nghiên cứu quy trình xử lý rác thải tại Bến Tre.

Nghiên cứu quy trình xử lý rác thải tại Bến Tre.

Theo phương án này, tỉnh sẽ tập trung huy động mọi nguồn lực đầu tư, tăng cường xã hội hóa công tác thu gom, vận chuyển, tái chế, tái sử dụng và xử lý chất thải rắn sinh hoạt; đồng thời xây dựng lộ trình giá dịch vụ cho các hoạt động này đảm bảo chi trả đủ và giảm dần hỗ trợ tài chính từ ngân sách nhà nước; mở rộng địa bàn và tăng tỷ lệ thu gom đạt các mục tiêu tại Đề án quản lý rác thải sinh hoạt tỉnh Bến Tre (Quyết định số 03/2020/QĐ-UBND ngày 3-2-2020).

Chủ động nâng cấp, cải tạo các bãi rác cấp huyện để tiếp tục duy trì tiếp nhận, xử lý rác thải đến khi khu liên hợp xử lý rác thải tập trung của tỉnh hoàn thành (dự kiến sau năm 2025); xử lý triệt để, ngăn chặn kịp thời không để phát sinh các bãi chôn lấp rác tự phát; từng bước xóa bỏ các bãi rác cấp xã, bãi rác tạm, thay vào đó là đầu tư xây dựng trạm trung chuyển/điểm tập kết rác đảm bảo đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường. Mặt khác, tăng cường phân loại, tái chế, tái sử dụng và ủ phân compost nhằm giảm tối đa lượng rác thải được xử lý bằng hình thức chôn lấp trực tiếp dưới 30%.

Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì tham mưu UBND tỉnh tăng cường nguồn lực cho công tác quản lý rác thải, giải quyết các vấn đề ô nhiễm môi trường do rác thải; bám sát các chỉ tiêu theo Đề án quản lý chất thải rắn sinh hoạt tỉnh Bến Tre.

Tin, ảnh: C. Trúc

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN