Xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển sinh kế bền vững cho người dân vùng ven biển Ba Tri

18/09/2020 - 07:13

1. Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển sinh kế bền vững cho người dân vùng ven biển Ba Tri nhằm thích ứng với biến đổi khí hậu - Tiểu dự án 4

Mục tiêu tổng thể: Dự án nhằm ổn định sinh kế, cải thiện đời sống cho cộng đồng dân cư, góp phần phát triển bền vững khu vực dự án trong điều kiện biến đổi khí hậu (BĐKH) dựa trên việc phát huy lợi thế tổng hợp của đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL), tăng cường năng lực các hệ thống thông tin, phối hợp đa ngành, liên vùng và đầu tư ít hối tiếc.

Mục tiêu cụ thể: Dự án khôi phục hệ thống rừng ngập mặn ven biển bằng việc trồng rừng bổ sung dọc theo bờ biển và trong các vuông nuôi tôm (nuôi tôm sinh thái rừng ngập mặn) cho 2.484ha đất thuộc khu vực bên ngoài tuyến đê biển (vùng 1). Cải thiện sự ổn định và hiệu quả sản xuất nuôi trồng thủy sản nước lợ thông qua việc giảm thiểu thiệt hại do triều cường, cải thiện chất lượng nước. Mở rộng, thành lập các hội nông dân và thúc đẩy GAP cho phạm vi 7.940ha giữa tuyến đê biển và huyện lộ 16 (vùng 2). Chủ động phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai do bão biển, triều cường thường xuyên xảy ra cho phạm vi bên trong tuyến đê biển. Xây dựng năng lực và các bước thiết yếu cho quá trình chuyển đổi dần sang mô hình kinh tế lợ cho phạm vi 5.105ha thuộc khu vực bên trong huyện lộ 16 (vùng 3).

2. Xây dựng các mô hình sản xuất và các giải pháp phi công trình: Vùng 1 (ngoài tuyến đê biển) trồng bổ sung 89ha rừng ngập mặn trong ao tôm; chứng nhận 350ha (120 hộ dân) nuôi tôm sinh thái rừng ngập mặn

Vùng 2 (giữa tuyến đê biển và huyện lộ 16): Nâng cao an toàn sinh học cho nuôi trồng thủy sản (2500ha/8 hợp tác xã), gồm: khu sản xuất tôm thẻ chân trắng tại xã Bảo Thạnh 720ha (quy mô 2 điểm trình diễn, mỗi điểm 0,3ha); khu sản xuất tôm thẻ chân trắng tại xã Bảo Thuận 1.100ha (quy mô 4 điểm trình diễn, mỗi điểm 0,3ha); khu sản xuất luân canh tôm thẻ chân trắng - cá rô phi tại xã An Thủy 680ha (quy mô 2 điểm trình diễn, mỗi điểm 0,3ha).

Vùng 3 (bên trong huyện lộ 16): Nâng cao nhận thức về BĐKH và hỗ trợ thành lập các đội ứng phó với BĐKH.

3. Dự án Đê biển Ba Tri đã được hình thành là khu vực nằm giữa 2 cửa sông Ba Lai và Hàm Luông, có chiều dài bờ biển là 12km, thuộc huyện Ba Tri và về phía Đông Nam tỉnh Bến Tre giáp Biển Đông. Khu vực hưởng lợi trực tiếp của vùng dự án nằm ở ven biển huyện Ba Tri bao gồm các xã: Tân Xuân, Bảo Thạnh, Bảo Thuận, Tân Thủy, An Thủy, An Hòa Tây, An Đức, Vĩnh An, Vĩnh Hòa, Phú Ngãi thuộc huyện Ba Tri, diện tích tự nhiên khoảng 15.529ha. Khu vực dự án nằm cách TP. Bến Tre khoảng 40km: Phía Đông Nam giáp Biển Đông; phía Tây Nam giáp Sông Hàm Luông; phía Đông Bắc giáp sông Ba Lai; phía Tây Bắc giáp huyện lộ 14.

Tổng vốn đầu tư tiểu dự án: trên 310,4 tỷ đồng (13,934 triệu USD), trong đó vốn vay WB: 268,5 tỷ đồng (12,055 triệu USD); vốn đối ứng và tư nhân: 41,8 tỷ đồng (1,879 triệu USD). Tổng mức đầu tư của tiểu dự án bao gồm cả dự phòng phí, thuế và lệ phí, được ước tính là 564 tỷ đồng Việt Nam (tương đương 25,8 triệu USD).

Hoàng Thi

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN