Xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc góp phần phát triển ổn định kinh tế - xã hội

24/05/2012 - 15:00
Đồng chí Nguyễn Thành Phong - Bí thư Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Ngày 23-5-2012, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết số 28 của Bộ Chính trị (khóa X) về “Tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới”; triển khai quán triệt Chỉ thị số 07 của Ban Bí thư (khóa XI) về tăng cường lãnh đạo thực hiện Nghị quyết số 28 của Bộ Chính trị.

Đại diện các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và Bí thư Huyện ủy, Thành ủy, chính trị viên Ban Chỉ huy quân sự các huyện, thành phố. Đại tá Nguyễn Hồng Thuấn - Trưởng Phòng Tổ chức Cục Chính trị Quân khu 9 đến dự. Đồng chí Nguyễn Thành Phong - Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Hội nghị thống nhất, qua 3 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 28, cấp ủy các cấp tập trung chỉ đạo việc học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng giúp cho cán bộ, đảng viên, chiến sĩ và các tầng lớp nhân dân nâng cao nhận thức và chấp hành đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”… đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ chính trị. Qua đó góp phần xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Các lĩnh vực kinh tế - văn hóa xã hội phát triển. Đặc biệt, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc có nhiều chủ trương, giải pháp thực hiện sáng tạo, tập hợp được sức mạnh của toàn dân; xuất hiện nhiều mô hình, như: “Tiếng mõ an ninh”, “Liên kết tứ trụ”, “Hộ gia đình tự quản”, “Tổ chống trộm”, “Đội dân phòng cơ động”… góp phần giáo dục, nâng cao tinh thần cảnh giác, trách nhiệm công dân trong việc ổn định an ninh chính trị, giữ vững trật tự an toàn xã hội, hạn chế phạm pháp hình sự, tệ nạn xã hội. Hàng năm, có trên 25% xã, phường, thị trấn diễn tập chiến đấu trị an, phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn, xử lý tình huống A2, A4… góp phần nâng cao ý thức cảnh giác, trách nhiệm, tính chủ động phòng và năng lực lãnh đạo, điều hành của hệ thống chính trị, trình độ chỉ huy, hiệp đồng của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ tác chiến trong khu vực phòng thủ. Lực lượng vũ trang địa phương tập trung chú trọng nâng cao chất lượng tổng hợp, xây dựng bản lĩnh chính trị, sức chiến đấu và trình độ sẵn sàng chiến đấu, tổ chức biên chế gọn, mạnh, đủ sức hoàn thành nhiệm vụ chính trị trong mọi tình huống; thường xuyên chăm lo, bảo đảm trang bị kỹ thuật, hậu cần cho yêu cầu nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu….

Đại biểu tham dự hội nghị.

Tại hội nghị, đại biểu đã đóng góp ý kiến làm rõ kết quả đạt được và chỉ ra những hạn chế, tồn tại trong triển khai thực hiện Nghị quyết số 28. Đại biểu thống nhất cao Đề án quy hoạch xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh Bến Tre giai đoạn 2011-2015 và định hướng đến năm 2020, nhằm vào mục tiêu nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, tính tiên phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên, tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của bộ máy Nhà nước, phát huy dân chủ và sức mạnh đoàn kết toàn dân, động viên mọi nguồn lực xây dựng tiềm lực về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quân sự - an ninh, tạo thành sức mạnh tổng hợp trong khu vực phòng thủ, làm thất bại âm mưu “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ, sẵn sàng đánh bại các hình thức can thiệp vũ trang và chiến tranh xâm lược của địch.

Đồng chí Nguyễn Thành Phong - Bí thư Tỉnh ủy khẳng định, các ý kiến đóng góp của đại biểu đã gợi mở nhiều vấn đề cần quan tâm. Tỉnh ủy sẽ xem xét và vận dụng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong thời gian tới. Việc tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới là chủ trương chiến lược quan trọng của Đảng và Nhà nước, là sự phát triển của nghệ thuật chiến tranh nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Do đó, lãnh đạo các cấp, ngành phải không ngừng nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong công tác phối hợp, phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và toàn dân tham gia xây dựng khu vực phòng thủ, tăng cường tiềm lực quốc phòng - an ninh, luôn chủ động trong mọi tình huống, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Đề án quy hoạch xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh Bến Tre giai đoạn 2011-2015 và định hướng đến năm 2020 phải được cụ thể hóa và kết hợp chặt chẽ với các kế hoạch, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh. Kết cấu hạ tầng phải được xây dựng đồng bộ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng - an ninh. Các chính sách thu hút đầu tư phát triển kinh tế - xã hội phải đảm bảo lợi ích về an ninh quốc gia. Công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho các đối tượng theo phân cấp cần được đẩy mạnh. Mỗi cán bộ, đảng viên, công chức cần làm tốt công tác dân vận, tăng cường mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa quần chúng với Đảng và Nhà nước; nâng cao nhận thức chính trị, củng cố lòng tin của quần chúng đối với đường lối, chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; kiên quyết đấu tranh chống những luận điệu sai trái.

Tin, ảnh: Trần Quốc

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN

Liên kết hữu ích