Xứng đáng với niềm tin của cử tri dành cho HĐND tỉnh

07/12/2020 - 06:53

BDK - Kỳ họp HĐND tỉnh lần thứ 19 dự kiến sẽ diễn ra ngày 8 và 9-12-2020. Kỳ họp tập trung đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết (NQ) HĐND tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội 2020, định hướng các giải pháp năm 2021; đánh giá hoạt động của Thường trực HĐND năm 2020 và định hướng năm 2021; thông qua nhiều NQ quan trọng có tác động lớn đến kinh tế, đời sống của người dân. Xung quanh nội dung kỳ họp, Phó chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Yến Nhi cho biết:

Phó chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Yến Nhi.

Phó chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Yến Nhi.

- Các kỳ họp HĐND tỉnh, về cơ bản, nội dung thực hiện theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương và các quy định có liên quan. Tuy nhiên, về cách thức tổ chức và chương trình kỳ họp, Thường trực HĐND tỉnh luôn tìm giải pháp để đổi mới. Đối với kỳ họp lần này, tại phiên khai mạc có bổ sung 3 nội dung mới so với các kỳ họp trước:

Thứ nhất, UBND tỉnh sẽ báo cáo giải trình các vấn đề được nhiều cử tri quan tâm qua tiếp xúc cử tri trước kỳ họp.

Thứ hai, Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Bến Tre sẽ thông tin kết quả Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV.

Thứ ba, thực hiện quy định của Luật Trẻ em năm 2016, kỳ họp lần này, HĐND tỉnh mời đại diện Hội đồng Trẻ em cấp tỉnh dự phiên khai mạc và bày tỏ ý kiến, kiến nghị đối với HĐND tỉnh.

* Về nội dung phiên thảo luận của kỳ họp?

- Kỳ họp này, HĐND tỉnh sẽ xem xét, quyết định nhiều vấn đề quan trọng, có ý nghĩa cho sự phát triển kinh tế - xã hội tỉnh năm 2021 và giai đoạn 5 năm 2021 - 2025. Tại phiên thảo luận, trên cơ sở đề xuất của các ban, các tổ đại biểu và ý kiến, kiến nghị của cử tri, Thường trực HĐND tỉnh đã quyết định sẽ đưa ra thảo luận 5 nhóm vấn đề lớn sau:

1. Giải pháp chủ yếu để tổ chức sản xuất nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu, xâm nhập mặn và an toàn dịch bệnh trên địa bàn tỉnh.

2. Định hướng phát triển kinh tế về hướng Đông của tỉnh.

3. Giải pháp khôi phục sản xuất gắn với tạo việc làm cho người dân; khai thác, tận dụng tối đa các nguồn lực, nhất là nguồn vốn vay ngân hàng đang có lãi suất rất ưu đãi và mở rộng thị trường trong, ngoài nước trong điều kiện các hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và các quốc gia, khu vực bắt đầu có hiệu lực.

4. Thực trạng và giải pháp để tăng cường đảm bảo an ninh nông thôn, phối hợp giữa các lực lượng để giữ gìn an ninh biên giới biển gắn với đấu tranh phòng chống ma túy.

5. Lộ trình, giải pháp để triển khai cung cấp 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, cải thiện chỉ số cải cách hành chính (PAR Index), chấn chỉnh đạo đức công vụ và tăng cường quản lý nhà nước ở cơ sở.

Cử tri phát biểu trong buổi tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 19 tại xã Phong Nẫm, huyện Giồng Trôm. Ảnh: H. Hiệp

Cử tri phát biểu trong buổi tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 19 tại xã Phong Nẫm, huyện Giồng Trôm. Ảnh: H. Hiệp

* Một số kết quả nổi bật trong thực hiện NQ HĐND tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội năm 2020?

- Năm 2020, tỉnh chịu “tác động kép” của tình hình xâm nhập mặn và dịch Covid-19, ảnh hưởng đến việc thực hiện NQ HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, với tinh thần “Bứt phá về đích” cùng với sự quyết tâm hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra trong năm 2020 và cả nhiệm kỳ; ngay từ đầu năm, UBND tỉnh đã chỉ đạo các ngành, các cấp quyết liệt tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao. Kết quả, cả năm có 14/23 chỉ tiêu thực hiện đạt và vượt, trong đó có những chỉ tiêu quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh: thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước 5 ngàn tỷ đồng (NQ phấn đấu 5 ngàn tỷ đồng); tỷ lệ hộ nghèo giảm còn khoảng 4% (NQ 4%); tỷ lệ lao động qua đào tạo 60,6 % (NQ 60%); tạo việc làm mới cho 18.382 lao động (NQ 18 ngàn lao động); đạt 31,71 giường bệnh/vạn dân (NQ 31,71); đạt 9,39 bác sĩ/vạn dân (NQ 9,37); tỷ lệ hộ dân sử dụng điện gần 99,94 % dân số (NQ 99,93%); tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh 98,5% (NQ 98,5%, trong đó tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch đạt 61% (NQ 60%); tỷ lệ điều tra, khám phá án hình sự đạt 80,21% (NQ>= 80%)…

* Những đề xuất giải pháp của HĐND tỉnh để tạo đà cho sự phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 và những năm tiếp theo?

- Từ kết quả của năm 2020, dự báo tình hình năm 2021 trên địa bàn tỉnh và cả nước, dự thảo NQ về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 mà UBND tỉnh đang trình cho HĐND tỉnh tại kỳ họp đã đề ra các nhóm giải pháp chủ yếu sau:

Lĩnh vực kinh tế: Sẽ thực hiện các giải pháp để phục hồi và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế theo định hướng phát triển tỉnh về hướng Đông. Phát triển nông nghiệp gắn với du lịch, thích ứng với biến đổi khí hậu; hình thành các vùng sản xuất tập trung đối với cây dừa và một số cây ăn trái chủ lực theo tiêu chuẩn GAP để tạo vùng nguyên liệu cho chế biến và xuất khẩu. Thực hiện có hiệu quả Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển và Chương trình phát triển thủy sản nhằm phát huy thế mạnh kinh tế biển. Tập trung phát triển các lĩnh vực công nghiệp chủ lực; kêu gọi đầu tư các khu, cụm công nghiệp theo quy hoạch. Huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông. Phát triển bền vững kinh tế hợp tác; thúc đẩy sáng tạo, khởi nghiệp.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội: Quan tâm giáo dục đạo đức, nhân cách cho học sinh; phát triển, đổi mới việc dạy và học ngoại ngữ; đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục mầm non; xây dựng hoàn thành đề án thành lập trường đại học tại tỉnh thuộc Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh. Thực hiện tốt các chính sách cho người nghèo, người có công và đối tượng bảo trợ xã hội; giải quyết việc làm, tạo thu nhập, nâng cao đời sống cho người dân. Thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh; tiếp tục củng cố mạng lưới y tế, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh cho người dân; quản lý an toàn thực phẩm; quan tâm xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế. Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh; tiếp tục nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân xây dựng đời sống văn hóa” gắn với xây dựng xã nông thôn mới và xã nông thôn mới nâng cao.

Lĩnh vực quốc phòng, an ninh; cải cách hành chính; chế độ công vụ, công chức; phòng chống tham nhũng: Thực hiện đồng bộ các giải pháp đảm bảo an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội và thu hút đầu tư; chủ động tấn công, trấn áp tội phạm, kéo giảm phạm pháp hình sự và các tai nạn, tệ nạn xã hội. Cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính; triển khai đồng bộ các giải pháp phòng chống tham nhũng; phát huy vai trò của người đứng đầu trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Ngoài ra, sẽ ưu tiên thực hiện các công trình, dự án, cơ chế để đáp ứng các nhu cầu thiết yếu của người dân, nhất là các công trình thủy lợi ngăn mặn, trữ ngọt, cấp nước ngọt, nước sạch cho người dân trong điều kiện biến đổi khí hậu, hạn mặn kéo dài.

Trên cơ sở đề xuất các nhóm giải pháp của UBND tỉnh, HĐND tỉnh sẽ thảo luận, xem xét và đề ra các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn tới, mà trước mắt là cho năm khởi đầu 2021.

* Nhân kỳ họp quan trọng này, HĐND tỉnh có thông điệp gì gửi đến cử tri tỉnh nhà, thưa Phó chủ tịch HĐND tỉnh?

-  Thay mặt HĐND tỉnh, tôi xin trân trọng cảm ơn bà con cử tri trong thời gian qua đã luôn đồng hành cùng với hoạt động của HĐND tỉnh. Theo dự báo, năm 2021, tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh sẽ còn gặp nhiều khó khăn, thách thức trong điều kiện thiên tai, dịch bệnh, HĐND tỉnh kêu gọi bà con cử tri trong tỉnh tiếp phát huy tinh thần đoàn kết, đồng tâm hiệp lực, ra sức vượt qua khó khăn, thách thức, tiếp tục đồng hành cùng với hoạt động của HĐND tỉnh.

Trong hoạt động của mình, HĐND tỉnh sẽ thực hiện tốt chức năng giám sát việc thực hiện NQ của HĐND, luôn gắn bó, đồng hành, kịp thời lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, ý kiến, kiến nghị của bà con cử tri để xứng đáng với niềm tin của bà con cử tri dành cho HĐND tỉnh.

* Xin cảm ơn Phó chủ tịch HĐND tỉnh!

 Hữu Hiệp (thực hiện)

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN