Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu: Cấp cứu thành công ca tràn máu màng tim

Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu: Cấp cứu thành công ca tràn máu màng tim