64 cán bộ nguồn các Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy bồi dưỡng, cập nhật kiến thức

07/11/2019 - 19:45

Trường Chính trị tỉnh vừa tổ chức bế giảng lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho đội ngũ cán bộ nguồn cấp ủy huyện và tương đương nhiệm kỳ 2020 - 2025 sau gần 1 tháng học tập.

Tham gia khóa học có 64 học viên, là những cán bộ chủ chốt của 4 đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy là: Đảng ủy Bộ đội Biên phòng, Đảng ủy Quân sự tỉnh, Đảng ủy Công an tỉnh và Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh. 

Tham gia lớp bồi dưỡng, các học viên được quán triệt các chuyên đề gồm: Những giá trị bền vững của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong thời đại ngày nay và nhiệm vụ đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; xây dựng đội ngũ cán bộ có tâm, có tầm, có khát vọng đưa Bến Tre phát triển đột phá trong bối cảnh và xu thế hội nhập, phòng chống sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong cán bộ, đảng viên cơ sở; tình hình phát triển kinh tế, xã hội Bến Tre, nhiệm vụ xây dựng văn hóa, con người Bến Tre, ứng dụng cách mạng công nghiệp 4.0 và giải pháp ứng dụng cho các huyện, thành phố, sở, ngành; mô hình xây dựng chính quyền, cải cách hành chính theo hướng chính phủ điện tử; mô hình kinh tế sông, biển, kinh tế đô thị, định hướng phát triển thành phố tối ưu và mô hình kinh tế nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới…

Khóa học nhằm giúp các học viên nâng cao trình độ lý luận chính trị, năng lực lãnh đạo quản lý, vận dụng một cách sáng tạo, hiệu quả trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương, đơn vị. Kết quả viết bài thu hoạch cuối khóa, 100% học viên đạt yêu cầu được cấp giấy chứng nhận hoàn thành khóa bồi dưỡng.

Nguyễn Trung

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN