Ba Tri tập trung sản xuất công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp

22/05/2022 - 18:20

Hoạt động sản xuất của các công ty tại khu, cụm công nghiệp trên địa bàn huyện Ba Tri hồi phục sau dịch Covid-19.

Hoạt động sản xuất của các công ty tại khu, cụm công nghiệp trên địa bàn huyện Ba Tri hồi phục sau dịch Covid-19.

Năm 2022, thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống dịch Covid-19 hiệu quả vừa phục hồi phát triển kinh tế - xã hội, với sự quyết tâm vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở, hiện nay, tình hình dịch Covid-19 đã được khống chế, kinh tế - xã hội của huyện đang từng bước phục hồi và phát triển trở lại. Trong đó, nổi bật trong lĩnh vực công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp. Tính riêng trong 6 tháng đầu năm 2022, giá trị sản xuất công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp của huyện ước đạt 1.203 tỷ đồng, đạt 40,29% kế hoạch năm.

Cụm công nghiệp Thị trấn - An Đức, đã giải phóng mặt bằng đạt 15,72/35,56ha; hiện có 8 doanh nghiệp hoạt động với tổng diện tích thuê đất 8,5ha, đã đi vào hoạt động ổn định, tổng vốn đăng ký đầu tư của 8 dự án là 238,8 tỷ đồng. Huyện đang triển khai giải phóng mặt bằng cho các dự án đầu tư được tỉnh cho chủ trương đầu tư với diện tích 10,345ha.

Trong 6 tháng cuối năm 2022, huyện tiếp tục đẩy mạnh công tác xúc tiến, thu hút đầu tư xây dựng hạ tầng Cụm công nghiệp An Hòa Tây, Cụm công nghiệp Tân Xuân, phát triển các dự án khu dân cư, khu đô thị và năng lượng tái tạo. Tập trung cho công tác chuyển đổi số trong doanh nghiệp và phát triển doanh nghiệp dẫn đầu trên địa bàn huyện.

Tin, ảnh: Minh Đức

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN

Liên kết hữu ích