Bí thư Tỉnh ủy làm việc với Huyện ủy Châu Thành

08/11/2019 - 21:40

BDK.VN - Chiều 8-11-2019, Bí thư Tỉnh ủy Phan Văn Mãi chủ trì buổi làm việc với tập thể Thường trực Huyện ủy Châu Thành về kết quả thực hiện Quy định số 11-QĐi/TW, ngày 18-2-2019 của Bộ Chính trị “quy định về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh kiến nghị của dân”.

Bí thư Tỉnh ủy Phan Văn Mãi phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

Bí thư Tỉnh ủy Phan Văn Mãi phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

Thời gian qua, Bí thư Huyện ủy trực tiếp lãnh, chỉ đạo thực hiện việc tiếp dân, đối thoại với dân và xử lý, giải quyết các phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của dân theo thẩm quyền.

Theo đó, Bí thư Huyện ủy đã trực tiếp, tiếp công dân định kỳ và đột xuất 8 cuộc. Trong đó, số vụ việc đã tiếp nhận để xử lý, giải quyết theo thẩm quyền 4/8 và đã giải quyết xong. Số vụ việc chỉ đạo cơ quan có thẩm quyền, cấp dưới giải quyết 4/8 trường hợp. Trong đó, có 3 trường hợp đã giải quyết xong và 1 trường hợp đang tiếp tục giải quyết.

Huyện nhận 33 đơn thư, kiến nghị, tố cáo của nhân dân. Huyện tiếp nhận xử lý, chuyển cơ quan có thẩm quyền giải quyết 29/33 đơn, lưu 4 đơn. Đã giải quyết 26/29 đơn, còn 3 đơn các cơ quan chức năng giải quyết. Tiếp nhận 3 công văn chuyển đơn của cấp trên chuyển về. Đã giải quyết 2 đơn, 1 đơn đã chuyển Viện kiểm sát nhân dân huyện xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.

Cấp ủy, người đứng đầu xã, thị trấn đã có 101 lần tiếp công dân. Tổng số vụ việc người dân phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo, xử lý theo thẩm quyền 27 vụ. Số vụ việc đã tiếp nhận để xử lý, giải quyết theo thẩm quyền 20, đã giải quyết xong 17 vụ, đang giải quyết 3 vụ.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Phan Văn Mãi đề nghị, địa phương tiếp tục quán triệt sâu hơn nữa về Quy định số 11 của Bộ Chính trị, các Quy định của Tỉnh ủy về trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại với dân cũng như việc tiếp nhận, giải quyết các phản ánh của nhân dân. Duy trì chế độ tiếp dân, thông tin rộng rãi để người dân biết lịch tiếp dân. Trong tiếp dân, cần thực hiện tốt việc ghi nội dung và chuyển đơn thư đến đúng cơ quan để xử lý và quan tâm chỉ đạo việc xử lý sau khi tiếp dân, đối thoại với dân.

Bí thư Huyện ủy, bí thư các xã, thị trấn, lãnh đạo HĐND, UBND, các cơ quan nên chọn vấn đề, chọn địa bàn để tổ chức đối thoại với dân. Trong đối thoại cần phải bố trí đủ các thành phần liên quan để giải quyết các vấn đề. Qua đối thoại làm tốt công tác thông tin các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đến với người dân. Trên cơ sở đó, tuyên truyền, vận động tạo sự đồng thuận trong dân. Trong quá trình đối thoại, huyện có những vấn đề mới cần tiếp nhận giải quyết kịp thời, thỏa đáng. 

Tin, ảnh: P.Tuyết

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN