Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2021

22/12/2021 - 11:30

BDK.VN - Nhìn lại một năm thực hiện nhiệm vụ, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ, quyết liệt, hoàn thành toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Đơn vị luôn bám sát sự lãnh đạo của tỉnh, quân khu; giữ vững nguyên tắc lãnh đạo, đoàn kết thống nhất, tích cực đổi mới phương pháp, tác phong công tác, tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm, phức tạp, khắc phục những yếu kém, tồn tại trong những năm qua.

Dân quân biển huyện Thạnh Phú tổ chức ôn luyện 3 tư thế súng AR15. Ảnh Đặng Thạch

Dân quân biển huyện Thạnh Phú tổ chức ôn luyện 3 tư thế súng AR15. Ảnh Đặng Thạch

Công tác quân sự, quốc phòng địa phương

Năm 2021, Đảng ủy - Bộ CHQS tỉnh đã tập trung nhiều giải pháp thiết thực nhằm nâng cao chất lượng công tác quân sự, quốc phòng (QS-QP) địa phương trong toàn tỉnh. Việc đổi mới nâng cao chất lượng huấn luyện quân sự, giáo dục chính trị thường xuyên được chú trọng; xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, chấp hành điều lệnh, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật từng bước đi vào nền nếp. Công tác động viên, tuyển quân, tuyển sinh quân sự được quan tâm, chất lượng ngày càng được nâng lên; bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho các đối tượng ở các cấp đạt kết quả thiết thực.

Lực lượng thường trực, dân quân tự vệ, dự bị động viên thường xuyên được kiện toàn ổn định về tổ chức, biên chế; tổ chức phúc tra, sắp xếp, luân chuyển, nâng cao về chất lượng; giữ vững tỷ lệ đảng, đoàn nâng cao vai trò lãnh đạo và khả năng chiến đấu của lực lượng vũ trang (LLVT). Tổng số dân quân tự vệ đạt tỷ lệ 1,72% so với dân số; tỷ lệ Đảng 26,41%; tỷ lệ đoàn 69,99%; có 1.536 nữ, đạt 7,02%.

Đơn vị xây dựng, điều chỉnh, bổ sung, hoàn chỉnh hệ thống văn kiện sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ). Duy trì nghiêm chế độ trực SSCĐ ở các cấp; tổ chức tuần tra canh gác, luyện tập các phương án SSCĐ bảo đảm cho LLVT tỉnh sẵn sàng ứng phó với các tình huống xảy ra.

Năm 2021, đơn vị đã tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Quân khu tổ chức cách ly công dân từ nước ngoài về trong công tác phòng chống dịch Covid-19 đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Xác định nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm       

LLVT tỉnh quán tiệt phương châm “Dân chủ - Kỷ cương - Đồng thuận - Sáng tạo - Phát triển” với tinh thần “Đồng khởi mới” để hoàn thành tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu đã đề ra trong năm 2022.

Theo Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Võ Văn Hội, đơn vị tiếp tục duy trì chế độ trực SSCĐ theo quy định; tăng cường tuần tra, canh gác, kiểm soát bảo vệ an toàn cơ quan, đơn vị. Phối hợp chặt chẽ với Công an, Biên phòng thực hiện Nghị định số 03, 02 của Chính phủ đúng chức năng, nhiệm vụ, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tăng cường lực lượng nắm tình hình, tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương kịp thời xử lý các tình huống không để bị động, bất ngờ. Tập trung thực hiện đúng quy trình các bước tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, giao quân năm 2022 đạt 100% chỉ tiêu.

Bộ CHQS tỉnh tham mưu Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh và hai huyện Châu Thành, Bình Đại theo kế hoạch. Triển khai các hoạt động công tác đảng, công tác chính trị trong các nhiệm vụ, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của LLVT tỉnh trong thực hiện nhiệm vụ; nắm chắc tư tưởng, kịp thời động viên cán bộ, chiến sĩ an tâm công tác, nhất là trước các nhiệm vụ khó khăn, phức tạp; thực hiện tốt công tác hậu phương quân đội… Đặc biệt, đơn vị triển khai hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch Covid-19, bảo đảm an toàn cho mọi hoạt động của LLVT tỉnh; sẵn sàng lực lượng, phương tiện, cơ sở vật chất cùng địa phương phòng chống dịch lệnh có hiệu quả.

Tin tưởng rằng, năm 2022, với sự lãnh đạo, điều hành của Đảng ủy - Bộ CHQS tỉnh, LLVT tỉnh nhất định sẽ hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao. Cán bộ, chiến sĩ tiếp tục giữ vững và phát huy phẩm chất tốt đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ”, xứng đáng với lòng tin yêu của Đảng, chính quyền và nhân dân tỉnh nhà.

Năm 2021, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp chặt chẽ với Công an, Biên phòng thực hiện Nghị định số 02, 03/NĐ-CP của Chính phủ đúng chức năng, nhiệm vụ, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; bảo vệ an toàn Đại hội Đảng lần thứ XIII, bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, các ngày lễ, Tết, các sự kiện chính trị của đất nước và địa phương. Thông qua Tỉnh ủy, UBND tỉnh “Đề án quy hoạch xây dựng căn cứ chiến đấu, căn cứ hậu cần - kỹ thuật khu vực phòng thủ tỉnh giai đoạn 2021 – 2025 và những năm tiếp theo”.

Quốc Hùng

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN