Châu Thành học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

12/11/2020 - 12:14

BDK.VN - Sáng ngày 12-11-2020, Huyện ủy Châu Thành tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và các nghị quyết, chỉ thị, đề án cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội cho các đồng chí cán bộ chủ chốt huyện.

Đại biểu tham dự hội nghị.

Đại biểu tham dự hội nghị.

Trong thời gian 1 ngày, đại biểu sẽ được các báo cáo viên quán triệt 8 nội dung gồm: Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Nghị quyết về tăng cường xây dựng Đảng, hệ thống chính trị vững mạnh và đội ngũ cán bộ, đảng viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ giai đoạn 2020 - 2025, định hướng đến năm 2030; Chỉ thị về đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam, các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội và hội quần chúng; Nghị quyết về xây dựng huyện Châu Thành đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2020 - 2025, định hướng đến năm 2030; Chỉ thị về huy động mọi nguồn lực đầu tư phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội giai đoạn 2020 - 2025; Chỉ thị về tăng cường quản lý quy hoạch, tài nguyên, bảo vệ môi trường và nâng cao năng lực ứng phó với biến đổi khí hậu; Chỉ thị về tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả của phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; Đề án về việc cải cách hành chính trong hệ thống chính trị giai đoạn 2020 - 2025.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện Châu Thành Dương Văn Phúc đề nghị: Sau hội nghị các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy, Ban Thường vụ các cấp ủy trực tiếp là đồng chí bí thư cấp ủy, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, nghiêm túc việc tổ chức triển khai, quán triệt nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc để việc triển khai, quán triệt nghị quyết đạt yêu cầu đề ra.

Mỗi cán bộ, đảng viên phải nâng cao ý thức trách nhiệm trong học tập, nghiên cứu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII, đặc biệt là nghiên cứu sâu những nội dung liên quan đến lĩnh vực công tác của ngành, đơn vị để tạo sự thống nhất cao về nhận thức và vận dụng cụ thể trong hành động, tổ chức thực hiện tốt nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Kết thúc đợt triển khai, các chi bộ, đảng bộ báo cáo kết quả về qua Ban Tuyên giáo Huyện ủy. Giao Ban Tuyên giáo Huyện ủy tổng hợp báo cáo Ban Thường vụ Huyện ủy theo dõi, chỉ đạo.

Dịp này, Ban Tổ chức Huyện ủy đã công bố và trao quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Châu Thành nhiệm kỳ 2020 - 2025 đối với Thượng tá Định Ngọc Hà Em - Phó trưởng Công an huyện. 

Tin, ảnh: P.Tuyết

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN