Châu Thành quyết liệt trong thực hiện Kết luận số 01-KL/TW

06/02/2023 - 07:07

BDK - Thực hiện Kế hoạch số 90-KH/HU của Huyện ủy về thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, thời gian qua, Huyện ủy Châu Thành tập trung quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện. Từ đó đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành nhiệm vụ thường xuyên, góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao theo tinh thần thi đua “Đồng khởi mới”.

Tuyên dương nhiều cá nhân điển hình trong học tập và làm theo gương Bác.

Tuyên dương nhiều cá nhân điển hình trong học tập và làm theo gương Bác.

Thực hiện tốt nội dung cam kết tu dưỡng, rèn luyện

Phó bí thư Thường trực Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện Huỳnh Thanh Tuấn cho biết: Sau khi tiếp thu Chuyên đề năm 2022 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy trách nhiệm nêu gương của cán bộ (CB), đảng viên (ĐV); khơi dậy ý chí tự lực tự cường, khát vọng vươn lên, xây dựng tỉnh phát triển nhanh, bền vững, sánh vai với các tỉnh trong khu vực và cả nước”, Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo cấp ủy cơ sở nghiên cứu, lựa chọn, bổ sung nội dung làm theo phù hợp đưa vào chương trình, kế hoạch, nghị quyết (NQ) năm của chi bộ, đảng bộ để thực hiện. Định hướng, hướng dẫn ĐV bổ sung nội dung đăng ký học tập Chuyên đề năm 2022 vào bản cam kết phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện. Qua đó, các tổ chức cơ sở đảng đã hướng dẫn cho 100% ĐV viết bản cam kết (trừ ĐV miễn sinh hoạt, miễn công tác).

Nội dung bản cam kết của Bí thư Huyện ủy được công khai trên Đài Phát thanh và Truyền hình Bến Tre, đăng trên bản tin sinh hoạt nội bộ và phát trên đài truyền thanh huyện; của Chủ tịch UBND huyện đăng trên bản tin sinh hoạt nội bộ huyện; của bí thư các chi bộ, đảng bộ cơ sở được công khai trong CB, ĐV; của bí thư, chủ tịch UBND các xã, thị trấn được công khai trên tờ tin và đài truyền thanh xã, thị trấn… để CB, ĐV và nhân dân biết, giám sát việc thực hiện.

Định kỳ hàng tháng, hàng quý, tùy theo tình hình thực tế, các chi bộ có cách thức triển khai đánh giá nội dung cam kết phấn đấu tu dưỡng, rèn luyện của ĐV phù hợp theo hướng dẫn. Cùng với đó, các chi bộ có bám theo Hướng dẫn số 97/HD-BTĐKT ngày 16-2-2022 của Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh tiến hành bình xét biểu dương, khen thưởng gương điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Việc bình xét, giới thiệu biểu dương, khen thưởng gương điển hình dần đi vào nền nếp.

Phát huy vai trò nêu gương

Theo Bí thư Đảng ủy xã Phú Túc Phan Văn Nhị Hùng: Huyện tập trung cho việc phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của CB, ĐV, trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ và cấp ủy viên các cấp, người đứng đầu đơn vị, địa phương. Các cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Kết luận số 01-KL/TW với Quy định số 272-QĐ/TU của Tỉnh ủy về trách nhiệm nêu gương của CB, công chức, viên chức là ĐV và tiêu chí đánh giá thực hiện trách nhiệm nêu gương. Ngay từ đầu năm, tập thể lãnh đạo cấp ủy, người đứng đầu cơ quan, đơn vị và từng ĐV, công chức có cam kết rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, không suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” để làm cơ sở kiểm điểm, đánh giá, xếp loại CB, ĐV cuối năm. Nội dung cam kết của người đứng đầu được triển khai đến CB, ĐV và nhân dân biết theo quy định.

Bí thư Đảng ủy xã Quới Sơn Lê Thanh Hùng cho rằng: Cùng với vai trò nêu gương của CB, ĐV, người đứng đầu, năm 2022, huyện thực hiện tốt việc tổ chức đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân. Trong năm, cấp huyện đã tổ chức 2 cuộc đối thoại: đối thoại chuyên đề với thanh niên; đối thoại trực tiếp giữa lãnh đạo huyện và nhân dân với chuyên đề “Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và giải pháp nâng cao hiệu quả phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong giai đoạn hiện nay”. Qua đối thoại, nhiều vấn đề được người dân quan tâm như: an ninh trật tự, môi trường, xây dựng hợp tác xã... được người đứng đầu cấp ủy, chính quyền tiếp thu, chỉ đạo xác minh, làm rõ và giải quyết theo quy định, được người dân đồng tình, đánh giá cao.

“Trong bối cảnh quyết tâm lãnh đạo phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội, phát huy tinh thần thi đua “Đồng khởi mới” theo phương châm “Hai chân - Ba mũi”, hầu hết ủy viên ban thường vụ và cấp ủy viên các cấp, CB, ĐV, nhất là người đứng đầu phát huy tốt vai trò nêu gương trong chấn chỉnh tác phong, lề lối làm việc, trong thực hiện nhiệm vụ, nghiêm túc thực hiện những nội dung đã cam kết; có những bước chuyển tích cực trong phong cách lãnh đạo, điều hành, tinh thần làm việc, tính tiến công của đội ngũ CB, công chức có tập trung, quyết liệt hơn”, Phó bí thư Thường trực Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện Huỳnh Thanh Tuấn nhận định.

Bàn giải pháp thời gian tới, Phó bí thư Thường trực Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện Huỳnh Thanh Tuấn nhấn mạnh: Huyện tập trung lãnh đạo triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW gắn với NQ Trung ương 4 về xây dựng Đảng, Quy định số 272-QĐ/TU của Tỉnh ủy về vai trò nêu gương của CB, ĐV, chủ đề “Dân chủ - Kỷ cương - Đồng thuận - Sáng tạo - Phát triển”, phong trào thi đua “Đồng khởi mới” theo phương châm “Hai chân - Ba mũi” và gắn với tập trung giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm, quyết tâm nâng cao hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Cấp ủy, người đứng đầu cần chỉ đạo, hướng dẫn tạo sự thống nhất trong đánh giá việc thực hiện nội dung cam kết của ĐV. Quan tâm hơn nữa công tác bình xét, biểu dương, khen thưởng gương điển hình.

“Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền cả bề nổi, lẫn chiều sâu. Quan tâm tuyên truyền, nhân rộng gương điển hình trong học tập và làm theo Bác, tạo sự lan tỏa trong toàn xã hội. Triển khai thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát thực hiện NQ Trung ương 4 và Kết luận số 01-KL/TW, kịp thời nhân rộng cách làm hay; đồng thời, phê bình, uốn nắn những tập thể, cá nhân chưa thực hiện tốt”, Phó bí thư Thường trực Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện Huỳnh Thanh Tuấn lưu ý.

Trong năm 2022, các chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở đã giới thiệu biểu dương 36 tập thể, 489 cá nhân điển hình. Đảng ủy cơ sở trực thuộc Huyện ủy khen thưởng 9 tập thể, 35 cá nhân; biểu dương 13 tập thể, 74 cá nhân; giới thiệu về huyện 23 tập thể, 31 cá nhân điển hình. Huyện ủy giới thiệu về tỉnh 1 tập thể, 1 cá nhân điển hình; 1 gương điển hình của huyện được Ban Tuyên giáo Trung ương khen thưởng có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022.

Bài, ảnh: Phạm Tuyết

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN