Chợ Lách đổi mới công tác tuyên truyền, quán triệt nghị quyết

21/09/2020 - 06:52

BDK - Ngay sau Đại hội (ĐH) Đảng bộ huyện Chợ Lách, Huyện ủy đã triển khai công tác tuyên truyền, quán triệt nội dung Nghị quyết (NQ) ĐH. Mục tiêu là làm cho cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể, cán bộ, đảng viên (CB, ĐV) và nhân dân nắm vững những nội dung của NQ, từ đó, xác định rõ nhiệm vụ, phấn đấu thực hiện thắng lợi những mục tiêu, nhiệm vụ NQ đề ra.

Một buổi tuyên truyền quán triệt các mục tiêu chung của huyện trong thời gian tới. Ảnh: Việt Cường

Một buổi tuyên truyền quán triệt các mục tiêu chung của huyện trong thời gian tới. Ảnh: Việt Cường

Triển khai quán triệt nghị quyết

Ban Tuyên giáo Huyện ủy tổ chức hội nghị thông tin nhanh kết quả ĐH, triển khai NQ ĐH Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025 và các văn bản cụ thể hóa NQ cho bí thư các đảng bộ, chi bộ trực thuộc huyện ủy và báo cáo viên cấp huyện. Đồng thời, huyện tiến hành thông tin qua mạng nội bộ các nội dung, gồm: NQ ĐH Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025; nội dung 2 NQ, 3 chương trình hành động, 1 kế hoạch và 2 chỉ thị cụ thể hóa NQ ĐH.

Công tác thông tin, tuyên truyền nội dung NQ gắn với yêu cầu là trên cơ sở NQ ĐH Đảng bộ huyện, các cấp ủy đảng, địa phương, đơn vị xác định rõ trọng tâm, trọng điểm cần tập trung lãnh đạo, gắn với NQ ĐH đảng bộ, chi bộ của cấp mình, kịp thời cụ thể hóa thành các chương trình, kế hoạch cụ thể để triển khai tổ chức thực hiện đạt yêu cầu về chất lượng, hiệu quả. Gắn việc thực hiện NQ ĐH Đảng bộ huyện với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và tiếp tục thực hiện NQ Trung ương 4, khóa XII ở từng địa phương, đơn vị; đề cao tư tưởng cách mạng tiến công, quyết tâm vượt qua khó khăn, phấn đấu sớm hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ NQ ĐH đề ra. Trước mắt, hoàn thành chỉ tiêu NQ năm 2020, xây dựng và tổ chức thực hiện NQ năm 2021, làm tiền đề cho những năm tiếp theo.

Trong tháng 10-2020, bí thư chi bộ, bí thư đảng ủy các phòng, ban, ngành, MTTQ, đoàn thể, các xã, thị trấn tổ chức triển khai cho CB, ĐV, công chức ở đơn vị, địa phương mình. Đối với việc phổ biến cho nhân dân được thực hiện theo hai hệ thống là MTTQ cùng các tổ chức thành viên của Mặt trận và theo hệ thống tổ nhân dân tự quản.

Ban Dân vận Huyện ủy, MTTQ, các đoàn thể huyện xây dựng và thực hiện kế hoạch tổ chức học tập, tuyên truyền sâu rộng nội dung NQ trong đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân. Qua đó, phát động phong trào hành động cách mạng, thi đua thực hiện thắng lợi NQ, gắn với phong trào thi đua “Đồng khởi mới”, xây dựng nông thôn mới. Thời gian thực hiện trong tháng 11-2020.

Tháo gỡ “điểm nghẽn” tuyên truyền

Công tác tuyên truyền được xác định là một trong các nhiệm vụ quan trọng, có ý nghĩa nền tảng đối với việc triển khai thực hiện NQ. Để tháo gỡ những “điểm nghẽn” trong công tác tuyên truyền, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Hồ Thanh Liêm lưu ý: CB làm công tác tuyên truyền phải nhạy bén, kịp thời và dự báo chính xác những diễn biến có thể xảy ra, kịp thời cung cấp thông tin cho CB, ĐV và nhân dân. Việc cung cấp thông tin kịp thời, đúng đối tượng và đúng thời điểm đòi hỏi cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ sở đảng.

Bên cạnh đó, trong quá trình tuyên truyền dành thời gian để thảo luận, tổ chức gặp gỡ, đối thoại, trao đổi những vấn đề CB, ĐV và nhân dân quan tâm có liên hệ trực tiếp đến địa phương, các vấn đề diễn ra trong đời sống hàng ngày để nắm tâm tư, nguyện vọng, những vấn đề bức xúc của nhân dân cần kiến nghị với các cấp lãnh đạo.

Chú trọng tiếp tục đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền có hiệu quả, phát huy công cụ tuyên truyền cả bề nổi lẫn chiều sâu. Hệ thống MTTQ và các đoàn thể phối hợp củng cố nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ nhân dân tự quản và các tổ, hội, các nhóm nòng cốt, tổ chức sinh hoạt câu lạc bộ, họp mặt nói chuyện chuyên đề, giao lưu, tọa đàm, hội thi và các cuộc tiếp xúc cử tri hoặc đối thoại trực tiếp.

Qua tuyên truyền, nắm dư luận xã hội, thấu hiểu tâm tư, nguyện vọng của CB, ĐV và nhân dân đối với các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là việc triển khai thực hiện các công trình, dự án trên địa bàn.

Đổi mới công tác tuyên truyền theo hướng linh hoạt, sinh động, phù hợp với đặc điểm về nhận thức, tâm lý của từng nhóm đối tượng, phát huy hiệu quả các phương tiện thông tin như: mạng xã hội, phối hợp hiệu quả công tác tuyên truyền của các kênh báo chí.

“Để tháo gỡ điểm nghẽn trong tuyên truyền, cần tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng trong công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân để quán triệt, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện công khai, dân chủ các dự án, chương trình, kế hoạch trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh... từ đó tạo sự đồng thuận trong nội bộ Đảng và nhân dân”.

(Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Hồ Thanh Liêm)

Thanh Đồng

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN