Công bố Đề án chuyển đổi số tỉnh giai đoạn 2020 - 2025, tầm nhìn đến 2030

20/10/2020 - 21:01

BDK - Ngày 20-10-2020, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị công bố Đề án chuyển đổi số tỉnh Bến Tre giai đoạn 2020 - 2025, tầm nhìn đến 2030. Bí thư Tỉnh ủy Phan Văn Mãi, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Đức, lãnh đạo các sở, ngành tỉnh, các doanh nghiệp số trong tỉnh đã đến dự.

Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Đức trao hoa, quà lưu niệm cho các doanh nghiệp, đơn vị trình bày tham luận tại hội nghị.

Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Đức trao hoa, quà lưu niệm cho các doanh nghiệp, đơn vị trình bày tham luận tại hội nghị.

Đề án đặt mục tiêu chuyển đổi số toàn diện trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội; nâng cao năng lực quản lý, điều hành của chính quyền các cấp, hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp; đảm bảo an sinh, phúc lợi xã hội và nâng cao đời sống nhân dân; ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai và bảo vệ môi trường; xây dựng Bến Tre trở thành trung tâm phát triển doanh nghiệp công nghệ số, đào tạo nguồn nhân lực cho chuyển đổi số của tỉnh Bến Tre và vùng đồng bằng sông Cửu Long, là địa phương tiêu biểu về chuyển đổi số trong lĩnh vực du lịch và nông nghiệp.

Cụ thể, đến năm 2025, 100% dịch vụ công trực tuyến đảm bảo mức độ 4, được cung cấp trên nhiều phương tiện truy cập khác nhau, bao gồm cả thiết bị di động; 90% hồ sơ công việc tại cấp tỉnh; 80% hồ sơ công việc tại cấp huyện và 60% hồ sơ công việc tại cấp xã được xử lý trên môi trường mạng (trừ hồ sơ công việc thuộc phạm vi bí mật nhà nước); 100% chế độ báo cáo, chỉ tiêu tổng hợp báo cáo định kỳ và báo cáo thống kê về kinh tế - xã hội phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh được kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu số trên Hệ thống thông tin báo cáo của tỉnh…

Kinh tế số chiếm tối thiểu 10% GRDP; tỷ trọng kinh tế số trong từng ngành, lĩnh vực đạt tối thiểu 5%; năng suất lao động hàng năm tăng tối thiểu 5%; Bến Tre thuộc nhóm 30 tỉnh dẫn đầu trong xếp hạng về công nghệ thông tin. Hạ tầng mạng băng rộng cáp quang phủ trên 80% hộ gia đình, 100% xã; phổ cập dịch vụ mạng di động 4G/5G và điện thoại di động thông minh; tỷ lệ dân số có tài khoản thanh toán điện tử trên 50%.

Phát biểu tại hội nghị, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ban, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội, các địa phương và nhân dân trong tỉnh tập trung phối hợp thực hiện tốt một số công việc. Theo đó, cụ thể hóa các nhiệm vụ và giải pháp đã được nêu trong Nghị quyết và Đề án Chuyển đổi số tỉnh Bến Tre thành kế hoạch, chương trình, dự án cụ thể, ưu tiên nguồn lực để thực hiện các hoạt động chuyển đổi số và bố trí ngân sách để đưa công nghệ số vào mọi ngõ ngách của đời sống.

Đặc biệt, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với các cơ quan liên quan khảo sát, đánh giá chọn ít nhất 1 xã/phường; 1 huyện/thành phố để triển khai thử nghiệm các ứng dụng, dịch vụ chuyển đổi số. Qua đó, đánh giá rút kinh nghiệm, làm cơ sở để phát triển nhân rộng trên địa bàn tỉnh. Sở chủ trì tổ chức, hướng dẫn các sở, ban, ngành và huyện, thành phố triển khai thực hiện Nghị quyết và Đề án Chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh; thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở các đơn vị triển khai thực hiện và định kỳ báo cáo, kịp thời đề xuất tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện về UBND tỉnh để theo dõi, chỉ đạo.

Tin, ảnh: nhiên luận

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN