Đầu tư các công trình thủy lợi khắc phục hạn mặn

21/01/2021 - 20:02

Cử tri xã Tân Hưng, An Ngãi Tây, An Hiệp, huyện Ba Tri phản ánh: Để chủ động khắc phục hạn mặn phục vụ cho sản xuất, thời gian qua, tỉnh đã đầu tư nhiều công trình thủy lợi, nhưng các công trình này chưa thật sự đồng bộ: cống này làm nhưng cống kia không làm; khi làm cống kia thì cống này lại bị hư. Trên địa bàn huyện Ba Tri, các cống ngăn mặn trên tuyến lộ 12, cống Sơn Đốc 2 đều đang xuống cấp. Đề nghị UBND tỉnh cho rà soát toàn tỉnh và có kế hoạch triển khai hợp lý, thực hiện đồng bộ, sớm phát huy tác dụng, hạn chế thất thoát, lãng phí.

- UBND tỉnh trả lời: UBND tỉnh tiếp thu ý kiến của cử tri xã Tân Hưng, An Ngãi Tây, An Hiệp, huyện Ba Tri. Trong thời gian tới, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi chủ trì, phối hợp với UBND huyện Ba Tri và các đơn vị có liên quan tiến hành khảo sát, rà soát toàn tỉnh và có kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện.

BBT

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN