Đẩy mạnh học tập và làm theo Bác Chuyên đề năm 2022

23/05/2022 - 05:42

BDK - Để tạo sự đồng bộ và thống nhất trong toàn Đảng bộ, Ban Thường vụ Huyện ủy Ba Tri ban hành Kế hoạch số 94-KH/HU về quán triệt và thực hiện Chuyên đề năm 2022 học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; khơi dậy ý chí tự lực tự cường, khát vọng vươn lên, xây dựng tỉnh Bến Tre phát triển nhanh, bền vững, sánh vai với các tỉnh trong khu vực và cả nước.

Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Ba Tri Phạm Thanh Hùng (bìa phải) tham dự buổi sinh hoạt Câu lạc bộ Gương điển hình làm theo lời Bác của Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Ba Tri.

Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Ba Tri Phạm Thanh Hùng (bìa phải) tham dự buổi sinh hoạt Câu lạc bộ Gương điển hình làm theo lời Bác của Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Ba Tri.

Quán triệt trong cán bộ, đảng viên

Huyện ủy Ba Tri xác định việc lãnh đạo, chỉ đạo triển khai học tập, quán triệt và thực hiện nội dung Chuyên đề năm 2022 bảo đảm thiết thực, hiệu quả; tạo sự chuyển biến thật sự, đồng bộ từ nhận thức đến hành động; đề cao vai trò nêu gương, phát huy ý chí tự lực tự cường và khát vọng vươn lên của đội ngũ cán bộ, đảng viên; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có tâm, có tầm, tinh thần trách nhiệm cao, tận tụy phục vụ nhân dân, gắn bó mật thiết với nhân dân, góp phần xây dựng tỉnh phát triển nhanh, bền vững, sánh vai với các tỉnh trong khu vực và cả nước.

Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là bí thư cấp ủy các cấp trong xây dựng và thực hiện cam kết học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chuyên đề năm 2022; gắn nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với việc xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương, Quy định số 272-QĐ/TU của Tỉnh ủy và Quy định số 1013-QĐ/HU của Huyện ủy.

Việc tổ chức học tập, quán triệt Chuyên đề năm 2022 của từng cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp phải được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả thiết thực; chú trọng công tác kiểm tra, giám sát việc học tập, quán triệt và thực hiện Chuyên đề năm 2022; kịp thời biểu dương, khen thưởng những tổ chức, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Việc làm cụ thể, thiết thực

Thực hiện Chuyên đề năm 2022, Huyện ủy tổ chức khung cho cán bộ chủ chốt, gồm: các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XII, bí thư chi bộ, đảng bộ cơ sở và trưởng các ngành, đoàn thể huyện. Đối với cán bộ, đảng viên, giao trách nhiệm cho bí thư chi bộ, đảng bộ, thủ trưởng các ban, ngành, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt. Tùy điều kiện tình hình của địa phương và diễn biến của dịch Covid-19, các nơi tổ chức học tập cho phù hợp và hoàn thành.

Các cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo tuyên truyền nội dung Chuyên đề năm 2022 gắn với tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, các phong trào thi đua yêu nước, thi đua thực hiện các nhiệm vụ chính trị của ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương; tuyên truyền những tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo sự lan tỏa trong xã hội. Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp xây dựng kế hoạch tuyên truyền, phổ biến nội dung Chuyên đề năm 2022 đến đoàn viên, hội viên và nhân dân. Chú trọng tuyên truyền về khơi dậy ý chí tự lực tự cường và khát vọng vươn lên của cán bộ đoàn, hội, cán bộ chủ chốt và người đứng đầu các ban, ngành và tổ chức hội các cấp. Trung tâm Chính trị huyện đưa nội dung Chuyên đề năm 2022 vào chương trình đào tạo, bồi dưỡng. Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh huyện xây dựng kế hoạch tổ chức tuyên truyền nội dung Chuyên đề toàn khóa và Chuyên đề năm 2022 gắn với tuyên truyền các nghị quyết, chỉ thị của Đảng và các nhiệm vụ chính trị của huyện đảm bảo thiết thực, hiệu quả, có sức thuyết phục.

Theo Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Ba Tri Phạm Thanh Hùng, sau học tập, các cấp ủy, chi bộ nghiên cứu, liên hệ theo Chuyên đề năm 2022, bổ sung nội dung làm theo vào chương trình, kế hoạch, nghị quyết của chi bộ, đảng bộ cơ quan, đơn vị, địa phương mình. Riêng đối với đảng viên, phải viết bản cam kết học tập và làm theo Chuyên đề năm 2022 theo Công văn số 767-CV/TU ngày 25-1-2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng cam kết thực hiện các nghị quyết, quy định của Đảng. Nội dung cam kết, căn cứ kế hoạch của cấp ủy, chi bộ và chức năng, nhiệm vụ được giao, liên hệ Chuyên đề năm 2022, đề ra giải pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm và phương hướng tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu.

Bản cam kết học tập và làm theo Chuyên đề năm 2022 của đồng chí Bí thư Huyện ủy đã được công bố trên Báo Đồng Khởi, Đài Phát thanh và Truyền hình Bến Tre, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh, bản tin sinh hoạt nội bộ huyện. Bản cam kết học tập và làm theo của các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy được công bố trên Đài Truyền thanh huyện; của Ban Thường vụ đảng ủy các xã, thị trấn được công bố trên hệ thống truyền thanh cơ sở.

Bài, ảnh: Tường Vy

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN