Đoàn kiểm tra 171 của Tỉnh ủy kiểm tra tại huyện Thạnh Phú

21/10/2021 - 13:39

BDK.VN - Ngày 21-10-2021, Đoàn kiểm tra 171 của Tỉnh ủy do Phó bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Tam trưởng đoàn có buổi kiểm tra tại Huyện ủy Thạnh Phú về việc lãnh, chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết 04-NQ/TU của Tỉnh ủy về phát triển Bến Tre về hướng Đông giai đoạn 2021 - 2025 và tầm nhìn đến năm 2030; Chương trình số 10 của Tỉnh ủy về quản lý, đảm bảo an ninh nguồn nước, nguồn cấp nước ngọt thích ứng biến đổi khí hậu giai đoạn 2020 - 2030 và Chương trình số 38 của Tỉnh ủy về việc thực hiện Nghị quyết số 36 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Quy chế làm việc của cấp ủy.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Tam phát biểu tại buổi kiểm tra.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Tam phát biểu tại buổi kiểm tra.

Trong năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết 04-NQ/TU của Tỉnh ủy, Thạnh Phú đã thực hiện bước đầu có hiệu quả. Trong đó, có việc triển khai dự án điện gió, mô hình nuôi tôm công nghệ cao, nuôi tôm càng toàn đực trong ruộng lúa, các mô hình sản xuất tiên tiến được áp dụng khá nhiều và mang lại hiệu quả cao. Trật tự an toàn xã hội, đặc biệt là khu vực biên giới biển được giữ vững…

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, huyện vẫn còn những hạn chế cần rút kinh nghiệm chấn chỉnh: Cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu triển khai còn chậm; triển khai một số lĩnh vực chưa kịp thời; đặc biệt cần đồng bộ, đồng thuận quyết liệt trong thực hiện nhiệm vụ; đặc biệt cụm công nghiệp, các dự án điện gió còn chậm; vướng mắc trong giải phóng mặt bằng triển khai dự án cần sự đồng thuận trong dân.

Tại buổi làm việc, Phó bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Tam lưu ý: Ban Thường vụ Huyện ủy tiếp tục lãnh, chỉ đạo, tuyên truyền quán triệt sâu rộng hơn về Nghị quyết số 04, có sơ tổng kết đánh giá kết quả thực hiện. Hướng tới, ngoài những dự án đầu tư dẫn dắt từ ngân sách cần quan tâm huy động các nguồn lực đầu tư để tiếp tục đầu tư phát triển cho địa phương; tăng cường phối hợp các ngành tỉnh, kiểm tra giám sát từng công việc được triển khai, nhất là các công trình dự án đang và sẽ triển khai trên địa bàn.

Tập trung phát triển nông nghiệp xanh, nông nghiệp công nghệ cao, gắn với phát triển du lịch; xây dựng, phát triển năng lượng sạch để hướng tới hình thành trung tâm năng lượng của tỉnh; xây dựng khu, cụm công nghiệp đẩy mạnh công nghiệp chế biển, phát triển đô thị biển; xây dựng huyện nông thôn mới năm 2024; phát triển 1.500ha tôm công nghệ cao gắn với chế biến; phối hợp thực hiện hoàn chỉnh dự án cấp nước sinh hoạt cho dân cư khu vực Cù Lao Minh để dẫn nước về Thạnh Phú; hoàn thành quy hoạch biển, trong đó có quy hoạch sử dụng đất và phát triển đô thị.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Tam nhấn mạnh việc giữ ổn định quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội vẫn là nhiệm vụ hàng đầu huyện cần quan tâm. Nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến cuối năm là phải quyết liệt thực hiện chỉ tiêu Nghị quyết năm 2021, trong đó vừa tập trung công tác phòng, chống dịch hiệu quả vừa phục hồi phát triển kinh tế những tháng cuối năm.

Đối với cá nhân Bí thư Huyện ủy Châu Văn Bình, Phó bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Tam cho rằng: “Mặc dù nhận nhiệm vụ mới chưa lâu nhưng đồng chí tiếp cận công việc nhanh; công tác lãnh đạo, điều hành tại địa phương khá kịp thời, cần tiếp tục phát huy. Trong thực hiện nhiệm vụ trọng tâm sắp tới, cần nghiên cứu kỹ quy chế làm việc để thực hiện đúng, bám sát các nhiệm vụ trọng tâm nghị quyết đại hội đề ra và những công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn, trong đó hết sức quan tâm những dự án thủy lợi, đất đai, giải phóng mặt bằng, an ninh trật tự.

Tin, ảnh: Cẩm Trúc

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN