Đoàn kiểm tra 208 của Tỉnh ủy làm việc với Huyện ủy Châu Thành

23/09/2021 - 20:06

BDK - Ngày 23-9-2021, Đoàn kiểm tra 208 của Tỉnh ủy do Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Thị Hoàng Yến làm Trưởng đoàn có buổi làm việc với Ban Thường vụ, Bí thư Huyện ủy Châu Thành về công tác lãnh đạo quán triệt, cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Kết luận số 43-KL/TW của Ban Bí thư, Chỉ thị số 01-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Quy chế làm việc của cấp ủy. Tham gia cùng đoàn có đại diện lãnh đạo các ban đảng tỉnh.

Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu kết luận tại buổi làm việc.

Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu kết luận tại buổi làm việc.

Thời gian qua, công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng được Ban Thường vụ Huyện ủy tập trung thực hiện. Qua triển khai, nhận thức, tư tưởng của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân đều thống nhất, đồng tình với các mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp nghị quyết, chỉ thị đề ra. Việc cụ thể hóa và triển khai Chỉ thị số 01-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thi đua “Đồng khởi mới” được thực hiện nghiêm túc trong toàn Đảng bộ và nhân dân. Thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy tiếp tục phát động phong trào thi đua “Đồng khởi mới” trong xây dựng nông thôn mới.

Thực hiện Kết luận số 43-KL/TW của Ban Bí thư, công tác dân vận của huyện có nhiều chuyển biến tích cực; nhận thức của các tổ chức trong hệ thống chính trị được nâng lên rõ rệt; tổ chức bộ máy của hệ thống dân vận từ huyện đến cơ sở được củng cố, kiện toàn.

Việc thực hiện Quy chế làm việc của Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy và Thường trực Huyện ủy khóa XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 bảo đảm tính nghiêm túc, bám nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy trí tuệ của tập thể, sự đoàn kết thống nhất. Từng đồng chí huyện ủy viên phát huy tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ.

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, thay mặt Đoàn kiểm tra, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Thị Hoàng Yến đánh giá cao kết quả Ban Thường vụ Huyện ủy Châu Thành đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị, trong triển khai quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Ban Thường vụ Huyện ủy cần xác định rõ từng đầu việc, phân công nhiệm vụ cụ thể cho cán bộ, đảng viên. Có kiểm tra, giám sát quá trình triển khai thực hiện để thường xuyên điều chỉnh, bổ sung nội dung phù hợp với tình hình thực tiễn.

Huyện cần hệ thống lại những mô hình dân vận khéo để nhân rộng trên địa bàn và quán triệt thực hiện phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân thụ hưởng”. Thực hiện tốt Quyết định số 217-QĐ/ TW, Quyết định số 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị, tham gia tốt công tác phản biện, tăng cường công tác giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 68/ NQ-CP của Chính phủ. 

Về Quy chế làm việc, thời gian tới, huyện cần bám vào Quy định số 202 của Ban Bí thư và căn cứ vào điều kiện thực tế của địa phương để triển khai thực hiện. Đối với đồng chí Bí thư Huyện ủy tiếp tục thực hiện tốt vai trò nêu gương của người đứng đầu trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Tin, ảnh: P. Tuyết

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN