Giải quyết kiến nghị xin miễn giảm tiền xử lý nước thải

14/09/2018 - 22:43

Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Trọng phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Trí Đức

Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Trọng phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Trí Đức

Chiều 14-9-2018, tại Văn phòng UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Trọng đã chủ trì cuộc họp giải quyết kiến nghị xin miễn giảm tiền xử lý nước thải của tập thể công nhân Khu công nghiệp Giao Long.

Theo Sở Tài chính, dự án Khu nhà ở công nhân do Công ty cổ phần Xây dựng và kinh doanh nhà Bến Tre và Công ty TNHH Xây dựng ATC làm chủ đầu tư. Dự án đưa vào sử dụng tháng 10-2016, do dự án không có hệ thống xử lý nước thải nên đơn vị thi công đã tiến hành xả thải ra kênh lộ ngang gây ô nhiễm.

Sau khi đấu nối vào hệ thống xử lý nước thải Khu công nghiệp Giao Long, Ban Quản lý dự án phát triển hạ tầng các khu công nghiệp đã làm văn bản gửi Sở Tài chính trình UBND tỉnh phê duyệt mức giá. Trong đó, Công ty cổ phần Xây dựng và kinh doanh nhà Bến Tre và Công ty TNHH Xây dựng ATC đề nghị thu theo mức giá xử lý nước thải là 4.200 đồng/m3.

Đối với mức thu xử lý nước thải Khu công nghiệp Giao Long, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 04/2015/QĐ-UBND ngày 30-1-2015 về việc ban hành chính sách ưu đãi đầu tư trên địa bàn tỉnh. Theo đó, mức giá thu là 4.200 đồng/m3.

Tuy nhiên, Công ty cổ phần Xây dựng và kinh doanh nhà Bến Tre và Công ty TNHH Xây dựng ATC không thuộc đối tượng ưu đãi đầu tư theo Quyết định số 04/2015/QĐ-UBND ngày 30-1-2015 nên không thể áp dụng mà phải áp dụng mức thu theo quyết định quy định định mức chi phí xử lý nước thải năm 2018, định mức thu khoảng 11.000 đồng/m3.

Kết luận cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Trọng thống nhất bổ sung Công ty cổ phần Xây dựng và kinh doanh nhà Bến Tre và Công ty TNHH Xây dựng ATC vào đối tượng ưu đãi đầu tư theo Quyết định số 04/2015/QĐ-UBND ngày 30-1-2015 và áp dụng mức thu là 4.200 đồng/m3.

Đối với kiến nghị xin miễn giảm tiền xử lý nước thải của tập thể công nhân Khu công nghiệp Giao Long, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Trọng đề nghị chủ đầu tư thực hiện việc xử lý nước thải, tiền thuê nhà do chủ đầu tư quyết định, công nhân sẽ chỉ trả chi phí điện, nước đã sử dụng, không để công nhân đóng quá nhiều loại phí.

Trí Đức

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN