Góp ý hoàn thiện Đề án xây dựng Trường Chính trị tỉnh Bến Tre đạt chuẩn

24/05/2022 - 13:31

BDK.VN - Ngày 24-5-2022, Ban Chỉ đạo (BCĐ) và Tổ giúp việc xây dựng Đề án xây dựng Trường Chính trị tỉnh Bến Tre trở thành trường chính trị đạt chuẩn tổ chức cuộc họp góp ý hoàn thiện đề án Trường Chính trị tỉnh Bến Tre trở thành trường chính trị chuẩn và thông qua dự thảo kế hoạch phân công nhiệm vụ của thành viên BCĐ.

Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Thị Hoàng Yến, Trưởng BCĐ xây dựng đề án chủ trì cuộc họp.

Phó hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Bến Tre Dương Quốc Hoàng thông qua kế hoạch phân công các thành viên BCĐ.

Phó hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Bến Tre Dương Quốc Hoàng thông qua kế hoạch phân công các thành viên Ban Chỉ đạo.

Theo mục tiêu của đề án, Trường Chính trị tỉnh trở thành cơ sở duy nhất đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức, trung tâm nghiên cứu khoa học chính trị của tỉnh và đạt các tiêu chí trường chính trị chuẩn mức 1 theo Quy định số 11 của Ban Bí thư Trung ương Đảng vào năm 2025, đạt chuẩn mức 2 vào năm 2030.

Mục tiêu tổng quát đến năm 2025, Trường Chính trị tỉnh đảm bảo đội ngũ giảng viên, viên chức đủ theo số lượng định biên được duyệt, bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện đối với chức danh nghề nghiệp, vị trí việc làm theo quy định của Đảng và nhà nước. Có phẩm chất đạo đức tốt, có năng lực quản lý và kinh nghiệm hoạt động thực tiễn. Thực hiện được đầy đủ các nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng được giao. 

Trong đào tạo, bồi dưỡng thực hiện đúng, đủ các chương trình theo quy định. Thực hiện nghiêm quy chế quản lý đào tạo, bồi dưỡng và các quy định khác về đào tạo, bồi dưỡng do cấp có thẩm quyền ban hành. Thực hiện đánh giá chất lượng đào tạo, bồi dưỡng về chương trình, học viên, giảng viên, cơ sở vật chất, khóa bồi dưỡng, hiệu quả sau đào tạo, bồi dưỡng. Hoạt động nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn đi vào chiều sâu, trở thành trung tâm nghiên cứu khoa học chính trị của tỉnh. Đảm bảo giữ vững kỷ cương, kỷ luật trong môi trường đào tạo.

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Văn Đức phát biểu góp ý xây dựng đề án.

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Văn Đức phát biểu góp ý xây dựng đề án.

Có đủ cơ sở vật chất và phương tiện kỹ thuật phục vụ việc dạy, học và nghiên cứu; đáp ứng yêu cầu đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn; bảo đảm tăng quy mô đào tạo tập trung. Công tác lập kế hoạch tài chính, phân bổ, sử dụng và quản lý tài chính đúng quy định của pháp luật, công khai, minh bạch và hiệu quả, đáp ứng yêu cầu hoạt động của nhà trường. 

Tại hội nghị, các thành viên BCĐ và Tổ giúp việc tập trung thảo luận, góp ý Đề án xây dựng Trường Chính trị tỉnh Bến Tre trở thành trường chính trị đạt chuẩn, như: Bố cục đề án, các chỉ tiêu, mục tiêu đề ra cần cụ thể hóa, lộ trình hoàn thành, dự toán kinh phí thực hiện các tiêu chí…

Phát biểu kết thúc cuộc làm việc, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Thị Hoàng Yến, Trưởng BCĐ đề nghị: Lãnh đạo Trường Chính trị tỉnh Bến Tre (cơ quan Thường trực BCĐ xây dựng đề án) khẩn trương hoàn thiện đề án theo ý kiến góp ý của thành viên BCĐ như: Sắp xếp lại bố cục, bám sát vào 6 tiêu chí xây dựng trường chính trị đạt chuẩn để đề ra chỉ tiêu, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp cụ thể… Lãnh đạo trường chủ động phối hợp với các sở, ngành tỉnh liên quan để từng bước xây dựng, hoàn thiện và thực hiện các tiêu chí về đào tạo, bồi dưỡng, cơ sở vật chất, dự trù kinh phí thực hiện, nghiên cứu đề tài khoa học…

Trưởng BCĐ xây dựng đề án lưu ý, trong quá trình tổ chức thực hiện xây dựng Trường Chính trị tỉnh Bến Tre trở thành trường chính trị đạt chuẩn cần phát huy vai trò tham mưu, đề xuất cũng như chủ động trong việc phối hợp với các sở, ngành để việc thực hiện đề án đúng tiến độ và đạt chất lượng.

Tin, ảnh: Quốc Hùng

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN